Change Members Tab to Recent Activity - Thay đổi tab Members thành Recent Activity

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,966
Được Like
12,454
Change Members Tab to Recent Activity - Thay đổi tab Members thành Recent Activity

Để làm điều này, Vào Admin Control Panel > Appearance tab > Templates, mở template navigation.

Thay đoạn:
Mã:
<!-- members -->
<xen:if is="{$tabs.members}">
<li class="navTab members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">

<a href="{$tabs.members.href}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>
<a href="{$tabs.members.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>

<div class="{xen:if {$tabs.members.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} membersTabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.members.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_members">
<li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase registered_members}</a></li>
<li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
<xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
</xen:hook>
</ul>
</div>
</li>
</xen:if>

Bằng đoạn sau:
Mã:
<!-- members -->
<xen:if is="{$tabs.members}">
<li class="navTab members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">

<a href="{xen:link recent-activity}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>
<a href="{xen:link recent-activity}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>

<div class="{xen:if {$tabs.members.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} membersTabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.members.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_members">
<li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase registered_members}</a></li>
<li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
<xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
</xen:hook>
</ul>
</div>
</li>
</xen:if>

Lưu template lại là xong.


Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom