Chỉ hiện bài viết của Moderator và Admin ở Xenporta (Portal)

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉ cho phép hiện bài viết của Moderator và Admin ra ngoài trang chủ Xenporta .

Đầu tiên các bạn mở template EWRblock_RecentNews
Tìm dòng
Mã:
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">

Thay bằng
Mã:
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
<xen:if is="{$news.user_group_id}==3 OR {$news.user_group_id}==4">

Tìm ngay tiếp theo nó
Mã:
</xen:foreach>

Thay bằng
Mã:
</xen:if>
</xen:foreach>

Ok thế là xong, chỉ đơn giản như vậy là bạn đã có thể giới hạn được bài viết hiện ra trang chủ chỉ có Admin (user_group_id là 3) và Moderator (user_group_id là 4) .

Nếu bạn muốn phân quyền thêm cho các nhóm khác thì cứ thêm OR {$news.user_group_id}==5 hay 6 hay 7 gì tùy thuộc vào Forum của bạn nhé

Vi dụ như sau :
Mã:
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
<xen:if is="{$news.user_group_id}==3
OR {$news.user_group_id}==4
OR {$news.user_group_id}==5
OR {$news.user_group_id}==7
OR {$news.user_group_id}==8">


Nguồn: itonline.vn​
 

lona

Private
lưu thì báo này bạn ơi

Bạn chưa đủ điều kiện với yêu cầu của bạn:
The following templates contained errors and were not saved: EWRblock_RecentNews: 1) Line 113: Template syntax error.
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
cẩn thận thay thiếu nha bạn
 

lona

Private
tìm dòng
Mã:
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
thay thế bằng
Mã:
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
<xen:if is="{$news.user_group_id}==3 OR {$news.user_group_id}==4">
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
mà thôi dùng cách khác đi bạn :)), khỏi phải chạm đến code, bạn vào block RecentNews và kéo xuống dưới có thiết lập cho group đó bạn
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
bạn send team 6 mình chỉ cho
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
nhiều người hỏi giờ mới tìm ra :)), up cho ai cần
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top