Styles cho hỏi lỗi này bị gì vậy An exception occurred: Call to undefined function ereg_replace() in /home/diee0263/public_html/library/XenForo/Link.php on l

sieuthigach

Thượng Đế
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
14
Được Like
5
An exception occurred: Call to undefined function ereg_replace() in /home/diee0263/public_html/library/XenForo/Link.php on line 773

 1. XenForo_Link::getTitleForUrl() in XenForo/Link.php at line 720
 2. XenForo_Link::buildIntegerAndTitleUrlComponent() in XenForo/Link.php at line 659
 3. XenForo_Link::buildBasicLinkWithIntegerParam() in XenForo/Route/PrefixAdmin/Templates.php at line 31
 4. XenForo_Route_PrefixAdmin_Templates->buildLink() in XenForo/Link.php at line 377
 5. XenForo_Link::_buildLink() in XenForo/Link.php at line 207
 6. XenForo_Link::buildAdminLink() in XenForo/Template/Helper/Core.php at line 606
 7. XenForo_Template_Helper_Core::adminLink() in XenForo/Template/Abstract.php(279) : eval()'d code at line 100
 8. eval() in XenForo/Template/Abstract.php at line 279
 9. XenForo_Template_Abstract->_renderInternal() in XenForo/Template/Abstract.php at line 201
 10. XenForo_Template_Abstract->render() in XenForo/ViewRenderer/HtmlAdmin.php at line 140
 11. XenForo_ViewRenderer_HtmlAdmin->renderContainer() in XenForo/FrontController.php at line 662
 12. XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 176
 13. XenForo_FrontController->run() in /home/diee0263/public_html/admin.php at line 13
 

sieuthigach

Thượng Đế
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
14
Được Like
5
3.PNG
 

sieuthigach

Thượng Đế
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
14
Được Like
5
đã sửa file link.php về ban đầu và cài addon url không dấu. nhưng vẫn còn lỗi này chưa xong
77.PNG
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom