Addon CLI Import External Data - CLI nhập dữ liệu bên ngoài

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,782
Được Like
11,078
CLI Import External Data - CLI nhập dữ liệu bên ngoài 0.0.1

Điều này được sử dụng để loại bỏ các yêu cầu HTTP khi sử dụng dựa trên tính năng nhập khẩu dữ liệu bên ngoài web mặc định.

Tải nội dung vào thư mục gốc và chạy `php _import.php` từ console.

Hãy chắc chắn lần đầu tiên bắt đầu quá trình Improt từ bảng quản trị và sau đó sử dụng giao diện điều khiển để thực sự xử lý việc nhập khẩu.

1.png


2.png


3.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • cli-import-data.zip
    13.3 KB · Lượt xem: 7

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom