Help Custom Fields User gọi biến $user trong template route custom

hajloc92

Private
Tham gia
17/07/2020
Bài viết
8
Được Like
0
Mã:
<?php

namespace Custom\Pad\Pub\Controller;

use XF\Pub\Controller\AbstractController;


class Donate extends AbstractController
{
    public function actionIndex()
    {
        return $this->view('Custom\Pad:testTemplate\Index', 'testTemplate');
    }
}
Thử tạo 1 template testTemplate.php theo path trên muốn gọi biến {$user.Profile.custom_fields.urlCustom} trong testTemplate mà trả kết quả null, thử search nhưng k ra, có cách nào callback hoặc gọi biến $user để sử dụng trong template route đó k các bác
1665322458317.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom