Help Custom Fields User gọi biến $user trong template route custom

hajloc92

Private
Mã:
<?php

namespace Custom\Pad\Pub\Controller;

use XF\Pub\Controller\AbstractController;


class Donate extends AbstractController
{
    public function actionIndex()
    {
        return $this->view('Custom\Pad:testTemplate\Index', 'testTemplate');
    }
}
Thử tạo 1 template testTemplate.php theo path trên muốn gọi biến {$user.Profile.custom_fields.urlCustom} trong testTemplate mà trả kết quả null, thử search nhưng k ra, có cách nào callback hoặc gọi biến $user để sử dụng trong template route đó k các bác
1665322458317.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top