Other Display sub-forums below the thread list - Hiển thị sub-forums bên dưới danh sách chủ đề

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,987
Được Like
11,328
Display sub-forums below the thread list - Hiển thị sub-forums bên dưới danh sách chủ đề

Vào template forum_view tìm:
Mã:
<xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>

Sau đó di chuyển nó xuống dưới đoạn code này:
Mã:
<div class="discussionList section sectionMain">
    <xen:include template="thread_list" />
</div>

Bạn sẽ cần một ngắt dòng thông qua hoặc tab "Thread Display Options" sẽ chồng chéo lên nhau.
Code đầy đủ bạn cần dùng sẽ trông như thế này:
Mã:
<div class="discussionList section sectionMain">
    <xen:include template="thread_list" />
</div>
<br/>
<xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>

Nếu bạn muốn liên kết điều hướng ở trên các sub-forum thì di chuyển các block đầu tiên của code được đăng ở trên cho đến cuối cùng của template, như sau:
Mã:
<div class="pageNavLinkGroup">
<div class="linkGroup">
<xen:if is="{$canPostThread}">
<a href="{xen:link 'forums/create-thread', $forum}" class="callToAction"><span>{xen:phrase post_new_thread}</span></a>
<xen:else />
{xen:phrase no_permission_to_post}
</xen:if>
</div>

<xen:pagenav link="forums" linkdata="{$forum}" linkparams="{$pageNavParams}" page="{$page}" perpage="{$threadsPerPage}" total="{$totalThreads}" />
</div>

<xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>

Kết quả cuối cùng bao gồm chỉnh sửa cuối cùng được như trong ảnh chụp màn hình.

sub-forums.PNG

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom