Help Đưa bài viết mới ra trang chủ xenforo

Transang2206

Private
Tham gia
09/07/2015
Bài viết
22
Được Like
9
Chào tất cả mọi người.
Các thánh Pro giúp mình phần này với
Mình muốn đưa chủ đề mới ra trang chủ xenforo
Demo như trang này: timlaco.com
Rất mong mọi ng giúp đở
Thanks nhiều!
 

TD2308

Corporal
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Bạn có cài add-on XenPorta2 Pro không?
 

TD2308

Corporal
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Bạn đang dùng style gì. Địa chỉ trang của bạn?
 

TD2308

Corporal
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Không biết bạn dùng Style gì, nên mình edit tạm trên Style Default.

2016-06-24.png

Thay toàn bộ code trong template EWRporta2_ArticleList_Bit bằng
Mã:
<div class="articleItem" id="article_{$article.thread_id}">
  <div class="sectionMain">
   
   
    <xen:if is="@porta2_articles_header">
    <xen:if hascontent="true">
      <div class="headerBlock">
        <xen:contentcheck>
        <xen:if is="{$article.article_icon.type} == 'attach'">
          <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}"><img src="{xen:link attachments, $article.article_icon.data}" alt="{$article.article_icon.data.filename}" /></a>
        <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'image'" />
          <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}"><img src="{$article.article_icon.data.url}" alt="{$article.article_icon.data.file}" /></a>
        <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'medio'" />
          <a class="medioHolder OverlayTrigger"style="background-image: url('{xen:helper medio, $article.article_icon.data}');"
            href="{xen:link 'full:media/media', $article.article_icon.data}" data-href="{xen:link 'full:media/media/popout', $article.article_icon.data}"
            data-cacheOverlay="false" data-overlayoptions="{&quot;fixed&quot;:false}">
              <img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" />
          </a>
        </xen:if>
        </xen:contentcheck>
      </div>
    </xen:if>
    </xen:if>
 
    <xen:if is="@porta2_articles_dateblock">
      <div class="dateBlock">
        <div class="heading">{xen:time $article.article_date, 'M'}</div>
        <div class="secondaryContent">{xen:time $article.article_date, 'd'}</div>
      </div>
    </xen:if>
   
    <div class="primaryContent">
   
     
   
     
     
      <xen:if hascontent="true">
        <div class="messageUserBlock"><div class="avatarHolder">
          <xen:contentcheck>
          <xen:if is="{$article.article_icon.type} == 'avatar'">
            <xen:avatar user="$article" size="s" class="Tooltip" title="{$article.username}" itemprop="photo" />
          <xen:elseif is="!@porta2_articles_header" />
            <xen:if is="{$article.article_icon.type} == 'attach'">
              <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}">
                <xen:if is="@porta2_articles_fullsize">
                  <img src="{xen:link attachments, $article.article_icon.data}" alt="{$article.article_icon.data.filename}" />
                <xen:else/>
                  <img src="{$article.article_icon.data.thumbnailUrl}" alt="{$article.article_icon.data.filename}" />
                </xen:if>
              </a>
            <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'image'" />
              <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}"><img src="{$article.article_icon.data.url}" alt="{$article.article_icon.data.file}" /></a>
            <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'medio'" />
              <a class="medioHolder OverlayTrigger"style="background-image: url('{xen:helper medio2, $article.article_icon.data}');"
                href="{xen:link 'full:media/media', $article.article_icon.data}" data-href="{xen:link 'full:media/media/popout', $article.article_icon.data}"
                data-cacheOverlay="false" data-overlayoptions="{&quot;fixed&quot;:false}">
                  <img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" />
              </a>
            </xen:if>
          </xen:if>
          </xen:contentcheck>
        </div></div>
      </xen:if>
     
      <div class="subHeading">
      {xen:helper threadPrefix, $article}
      <a href="{xen:link threads, $article}">{$article.article_title}</a>
      </div>
     
      <div class="metaData">
        <span class="statData"><div class="keyIcon comments"></div>{xen:number $article.reply_count}</span>
        <span class="statData"><div class="keyIcon views"></div>{xen:number $article.view_count}</span>

        <span class="dateData">
          <div class="keyIcon sticky"></div>
          {xen:phrase porta2_by_x_on_y_at_z,
            'user=<a href="{xen:link members, $article}" class="username">{$article.username}</a>',
            'date=<a href="{xen:link threads, $article}">{xen:date $article.article_date}</a>',
            'time=<a href="{xen:link threads, $article}">{xen:time $article.article_date}</a>'}
        </span>
      </div>
     
    </div>
   
   
  </div>
</div>

Thêm vào template EXTRA.css
Mã:
/*Porta2*/
.articleItem .messageUserBlock {
    float: left !important;
}
.messageUserBlock div.avatarHolder {
  padding: 2px !important;
  background: transparent;
}
.articleItem .subHeading {
    font-size: 15px;
    color: #2579b2;
    background: transparent;
    border: 0;
}
.articleItem .metaData {
  padding: 0px 10px;
  border-bottom: 0 !important;
}
.articleItem .primaryContent {
    border-bottom: 1px dashed #E3E3E3;
}

.EWRporta2_ArticleList .sectionMain {
  padding: 0;
  border: 0;
}
/*Porta2*/

Nếu bạn có sử dụng Font Awesome thì thêm code này vào EXTRA..css
Mã:
/*Porta2Icon*/
.keyIcon.sticky {
  background: transparent;
}
.keyIcon.sticky:before {
  content: "\f007" !important;
  font-family: FontAwesome;
  color: #484848;
  font-size: 15px;
  margin: 50px 0px 0px 0px;
}
.keyIcon.views {
  background: transparent;
}
.keyIcon.views:before {
  content: "\f06e" !important;
  font-family: FontAwesome;
  color: #484848;
  font-size: 15px;
  margin: 50px 0px 0px 0px;
}
.keyIcon.comments {
  background: transparent;
}
.keyIcon.comments:before {
  content: "\f086" !important;
  font-family: FontAwesome;
  color: #484848;
  font-size: 15px;
  margin: 50px 0px 0px 0px;
}
/*Porta2Icon*/
 

Transang2206

Private
Tham gia
09/07/2015
Bài viết
22
Được Like
9
diendanseovip.edu.vn Bác có biết style của diễn đàn này là gì khog? Mình tìm hoài mà không thấy wasntme~~
 

Transang2206

Private
Tham gia
09/07/2015
Bài viết
22
Được Like
9
upload_2016-6-30_23-35-50.png


Mình thấy cái này rất hay, bác có biết làm cách nào để được như vậy không:
Demo: chot.vn
 

Top Bottom