Help Đưa bài viết mới ra trang chủ xenforo

Transang2206

Thượng Đế
Tham gia
09/07/2015
Bài viết
22
Được Like
9
Chào tất cả mọi người.
Các thánh Pro giúp mình phần này với
Mình muốn đưa chủ đề mới ra trang chủ xenforo
Demo như trang này: timlaco.com
Rất mong mọi ng giúp đở
Thanks nhiều!
 

TD2308

Thượng Đế
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Bạn có cài add-on XenPorta2 Pro không?
 

TD2308

Thượng Đế
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Bạn đang dùng style gì. Địa chỉ trang của bạn?
 

TD2308

Thượng Đế
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Không biết bạn dùng Style gì, nên mình edit tạm trên Style Default.

2016-06-24.png

Thay toàn bộ code trong template EWRporta2_ArticleList_Bit bằng
Mã:
<div class="articleItem" id="article_{$article.thread_id}">
  <div class="sectionMain">
   
   
    <xen:if is="@porta2_articles_header">
    <xen:if hascontent="true">
      <div class="headerBlock">
        <xen:contentcheck>
        <xen:if is="{$article.article_icon.type} == 'attach'">
          <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}"><img src="{xen:link attachments, $article.article_icon.data}" alt="{$article.article_icon.data.filename}" /></a>
        <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'image'" />
          <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}"><img src="{$article.article_icon.data.url}" alt="{$article.article_icon.data.file}" /></a>
        <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'medio'" />
          <a class="medioHolder OverlayTrigger"style="background-image: url('{xen:helper medio, $article.article_icon.data}');"
            href="{xen:link 'full:media/media', $article.article_icon.data}" data-href="{xen:link 'full:media/media/popout', $article.article_icon.data}"
            data-cacheOverlay="false" data-overlayoptions="{&quot;fixed&quot;:false}">
              <img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" />
          </a>
        </xen:if>
        </xen:contentcheck>
      </div>
    </xen:if>
    </xen:if>
 
    <xen:if is="@porta2_articles_dateblock">
      <div class="dateBlock">
        <div class="heading">{xen:time $article.article_date, 'M'}</div>
        <div class="secondaryContent">{xen:time $article.article_date, 'd'}</div>
      </div>
    </xen:if>
   
    <div class="primaryContent">
   
     
   
     
     
      <xen:if hascontent="true">
        <div class="messageUserBlock"><div class="avatarHolder">
          <xen:contentcheck>
          <xen:if is="{$article.article_icon.type} == 'avatar'">
            <xen:avatar user="$article" size="s" class="Tooltip" title="{$article.username}" itemprop="photo" />
          <xen:elseif is="!@porta2_articles_header" />
            <xen:if is="{$article.article_icon.type} == 'attach'">
              <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}">
                <xen:if is="@porta2_articles_fullsize">
                  <img src="{xen:link attachments, $article.article_icon.data}" alt="{$article.article_icon.data.filename}" />
                <xen:else/>
                  <img src="{$article.article_icon.data.thumbnailUrl}" alt="{$article.article_icon.data.filename}" />
                </xen:if>
              </a>
            <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'image'" />
              <a class="attachHolder" href="{xen:link threads, $article}"><img src="{$article.article_icon.data.url}" alt="{$article.article_icon.data.file}" /></a>
            <xen:elseif is="{$article.article_icon.type} == 'medio'" />
              <a class="medioHolder OverlayTrigger"style="background-image: url('{xen:helper medio2, $article.article_icon.data}');"
                href="{xen:link 'full:media/media', $article.article_icon.data}" data-href="{xen:link 'full:media/media/popout', $article.article_icon.data}"
                data-cacheOverlay="false" data-overlayoptions="{&quot;fixed&quot;:false}">
                  <img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" />
              </a>
            </xen:if>
          </xen:if>
          </xen:contentcheck>
        </div></div>
      </xen:if>
     
      <div class="subHeading">
      {xen:helper threadPrefix, $article}
      <a href="{xen:link threads, $article}">{$article.article_title}</a>
      </div>
     
      <div class="metaData">
        <span class="statData"><div class="keyIcon comments"></div>{xen:number $article.reply_count}</span>
        <span class="statData"><div class="keyIcon views"></div>{xen:number $article.view_count}</span>

        <span class="dateData">
          <div class="keyIcon sticky"></div>
          {xen:phrase porta2_by_x_on_y_at_z,
            'user=<a href="{xen:link members, $article}" class="username">{$article.username}</a>',
            'date=<a href="{xen:link threads, $article}">{xen:date $article.article_date}</a>',
            'time=<a href="{xen:link threads, $article}">{xen:time $article.article_date}</a>'}
        </span>
      </div>
     
    </div>
   
   
  </div>
</div>

Thêm vào template EXTRA.css
Mã:
/*Porta2*/
.articleItem .messageUserBlock {
    float: left !important;
}
.messageUserBlock div.avatarHolder {
  padding: 2px !important;
  background: transparent;
}
.articleItem .subHeading {
    font-size: 15px;
    color: #2579b2;
    background: transparent;
    border: 0;
}
.articleItem .metaData {
  padding: 0px 10px;
  border-bottom: 0 !important;
}
.articleItem .primaryContent {
    border-bottom: 1px dashed #E3E3E3;
}

.EWRporta2_ArticleList .sectionMain {
  padding: 0;
  border: 0;
}
/*Porta2*/

Nếu bạn có sử dụng Font Awesome thì thêm code này vào EXTRA..css
Mã:
/*Porta2Icon*/
.keyIcon.sticky {
  background: transparent;
}
.keyIcon.sticky:before {
  content: "\f007" !important;
  font-family: FontAwesome;
  color: #484848;
  font-size: 15px;
  margin: 50px 0px 0px 0px;
}
.keyIcon.views {
  background: transparent;
}
.keyIcon.views:before {
  content: "\f06e" !important;
  font-family: FontAwesome;
  color: #484848;
  font-size: 15px;
  margin: 50px 0px 0px 0px;
}
.keyIcon.comments {
  background: transparent;
}
.keyIcon.comments:before {
  content: "\f086" !important;
  font-family: FontAwesome;
  color: #484848;
  font-size: 15px;
  margin: 50px 0px 0px 0px;
}
/*Porta2Icon*/
 

Transang2206

Thượng Đế
Tham gia
09/07/2015
Bài viết
22
Được Like
9
diendanseovip.edu.vn Bác có biết style của diễn đàn này là gì khog? Mình tìm hoài mà không thấy wasntme~~
 

Transang2206

Thượng Đế
Tham gia
09/07/2015
Bài viết
22
Được Like
9
upload_2016-6-30_23-35-50.png


Mình thấy cái này rất hay, bác có biết làm cách nào để được như vậy không:
Demo: chot.vn
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom