Other Giới hạn Who's Online chỉ hiển thị người dùng đã đăng ký

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,629
Được Like
10,886
Giới hạn Who's Online chỉ hiển thị người dùng đã đăng ký

Lược bỏ khách từ danh sách Who's Online
Nếu bạn muốn chỉ cho các thành viên và hoạt động của họ, có một 1 dòng đơn giản chỉnh sửa bạn có thể làm để loại bỏ khách của bạn từ trang "Who's online" (/index.php?online). Điều này hoàn toàn loại bỏ chúng khỏi danh sách, vì vậy pagination sẽ hoạt động khi hiển thị chỉ có người dùng đăng ký.

Hướng dẫn
Chúng ta sẽ làm việc trong tập tin: /library/XenForo/ControllerPublic/Online.php

Tìm:
Mã:
$conditions = array(
 'cutOff' => array('>', $sessionModel->getOnlineStatusTimeout()),
 'getInvisible' => $bypassUserPrivacy,
 'getUnconfirmed' => $bypassUserPrivacy,

 // allow force including of self, even if invisible
 'forceInclude' => ($bypassUserPrivacy ? false : XenForo_Visitor::getUserId())
);

Thêm vào mảng một thiết lập 'userLimit' => 'registered', để có được như:
Mã:
$conditions = array(
 'cutOff' => array('>', $sessionModel->getOnlineStatusTimeout()),
 'getInvisible' => $bypassUserPrivacy,
 'getUnconfirmed' => $bypassUserPrivacy,
 'userLimit' => 'registered',
 // allow force including of self, even if invisible
 'forceInclude' => ($bypassUserPrivacy ? false : XenForo_Visitor::getUserId())
);

Nên làm để cắt ra những người dùng chưa đăng ký.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom