Help google crawl help

Yaan

Private
Tham gia
07/04/2017
Bài viết
3
Được Like
1
Please see the list of all .htaccess files in the document root of your account.

================================================== ==================================================
/home/pixibotz/public_html/sxd/backup/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/sxd/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/sxd/backup/.htaccess
/ home /pixibotz/public_html/html/sxd/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/vault/helper/.htaccess
/ home / pixibotz / public_html / html / vault / core / .htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/vault/plugins/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/vault/install/lib/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/internal_data/.htaccess
/ home / Pixibotz / public_html / html / library /..htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/js/arrowchat/uploads/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/js/arrowchat/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/js/arrowchat/cache/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/js/arrowchat/admin/layout/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/js/arrowchat/public/cron/.htaccess
/ home / pixibotz / public_html / html / install / templates /.htaccess
/home/pixibotz/public_html/html/install/data/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/vault/helper/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/vault/core/.htaccess
/ home / pixibotz / public_html /vault/plugins/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/vault/install/lib/.htaccess
/ home / pixibotz / public_html / internal_data /..htaccess
/home/pixibotz/public_html/library/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/js/arrowchat/uploads/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/js/arrowchat/.htaccess
/ home / pixibotz / public_html / js / arrowchat /cache/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/js/arrowchat/admin/layout/.htaccess
/home/pixibotz/public_html/js/arrowchat/public/cron/.htaccess
/ home / pixibotz / public_html / install / templates / .htaccess
/home/pixibotz/public_html/install/data/.htaccess.htaccess /home/pixibotz/public_html/js/arrowchat/public/cron/.htaccess /home/pixibotz/public_html/install/templates/.htaccess /home/pixibotz/public_html/install/data/.htaccess.htaccess /home/pixibotz/public_html/js/arrowchat/public/cron/.htaccess /home/pixibotz/public_html/install/templates/.htaccess /home/pixibotz/public_html/install/data/.htaccess

[Root @ server1 public_html] #

Please help me out this i get error from google crawl :(
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom