Other Help area enhancements/guide - Khu vực Help cải tiến/hướng dẫn

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,645
Được Like
12,671
Help area enhancements/guide - Khu vực Help cải tiến/hướng dẫn

Tóm tắt: Điều này sẽ cung cấp cho bạn một tài liệu tham khảo về các class để sửa đổi trong khu vực Help mà bao gồm trong tab help trên thanh điều hướng.

help1.png


help2.png

Cài đặt: Sao chép đoạn mã sau vào template EXTRA.CSS:
Mã:
/* HELP TAB CONTENT ENHANCEMENT */

.pageContent .helpContent {
  background-color: #474747 !important;
  border: 1px solid #131313 !important;
  border-radius: 5px !important;
  box-shadow: 0 0 1px #b2b2b2 inset;
}
.pageContent .primaryContent {
  background-color: #474747 ;
  border-bottom: 1px solid #2c2c2c;
}
.pageContent .bbCode dl dd {
  background-color: #474747 ;
  border: 1px solid #00293F;
}
.pageContent .bbCode dt {
  padding-bottom: 5px;
}

.helpContent dl {
background: url("@imagePath/xenforo/gradients/threadview-bg.png") repeat-x scroll bottom #1982b9; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #1982b9 0%, #036496 50%, #014d75 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#1982b9), color-stop(50%,#036496), color-stop(100%,#014d75)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* W3C */
  border: 1px solid #00293f;
  border-radius: 4px;
  min-height: 45px;
  padding: 5px;
  color: #bae8ff!important;
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0px #002c43;
  font-family: 'helvetica';
}

.helpContent dt a {
  padding-left: 13px;
  color: #72c8f5;
  font-weight: bold;
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 2px #002031;
}

.helpContent dt {
  color: #bae8ff !important;
}

.helpContent .baseHtml dl {
  margin-left: 0 !important;
}


.helpSideBar .heading {
  background-color: none !important;
background: url("@imagePath/xenforo/gradients/threadview-bg.png") repeat-x scroll bottom #1982b9; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #1982b9 0%, #036496 50%, #014d75 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#1982b9), color-stop(50%,#036496), color-stop(100%,#014d75)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* W3C */
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 2px #002031;

}

.helpSideBar .primaryContent {
  background-color: #474747 !important;
  border-bottom: 0px solid #1a1a1a;
  background: none #474747 !important;
}

.helpSideBar .secondaryContent {
  background-color: #474747 !important;
  border-bottom: 0px solid #1a1a1a;
  background: none #474747 !important;
}

.helpSideBar a {
  color: #72C8F5 !important;
}

.helpSideBar a:hover {
  background: none #474747 !important;
  color: #fff !important;
}

.helpSideBar .section {
  border-bottom: 10px solid #005e8f;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  margin: 0 auto !important;
}

.help_index .titleBar h1, .help_smilies .titleBar h1 , .help_bb_codes .titleBar h1, .help_trophies .titleBar h1,
.help_cookies .titleBar h1, .help_terms .titleBar h1 {
background: url("@imagePath/xenforo/gradients/threadview-bg.png") repeat-x scroll bottom #1982b9; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #1982b9 0%, #036496 50%, #014d75 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#1982b9), color-stop(50%,#036496), color-stop(100%,#014d75)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, #1982b9 0%,#036496 50%,#014d75 100%); /* W3C */
  border: 1px solid #00293f;
  border-radius: 5px;
  padding : 10px;
  text-align: center;
  color: #fff;
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 2px #002c43;
}


/* HELP TAB CONTENT ENHANCEMENT */

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom