Help me! lỗi lạ đường dẫn cpadmin

abchhj

Gefreiter
Chào anh em vnxf!

Mình có 2 vấn đề càn anh em trợ giúp. Trước hết gửi lời cảm ơn đến admin @THB lần trước đã giúp mình cái attachment.

Do minh thay đổi đường dẫn mặc định của cpadmin là smart-ad.php . Bây giờ đã đổi lại đường dẫn mặc định default của nó là admin.php tuy nhiên khi đăng nhập vào thì thanh moderator lại hiển thị đường dẫn admin cũ là smart-ad.php. Lưu ý : Mình đã thay toàn bộ thành default như lúc đầu trong file Link.php, htmladmin.php, trong teamplate file Moderator_bar cũng đã thay thành mặc định, đã đổi tên admin.php về ban đầu ở public_html. Nhưng log vào vẫn ra đường dẫn cũ là domain_com/smart-ad.php

upload_2015-12-5_18-35-44.png


Nội dung teamplate moderator_bar đây
PHP:
<xen:require css="moderator_bar.css" />

<xen:if hascontent="true">
<fieldset id="moderatorBar">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
    <xen:contentcheck>
      <xen:if is="{$visitor.is_admin}">      
        <a href="admin.php" class="acp adminLink"><span class="itemLabel">{xen:phrase admin_control_panel_short}</span></a>
        
        <xen:if is="{$session.permissionTest}">
          <a href="{xen:link misc/reset-permissions}" class="permissionTest adminLink OverlayTrigger">
            <span class="itemLabel">{xen:phrase permissions_from_x, 'name={$session.permissionTest.username}'}</span>
          </a>
        </xen:if>
      </xen:if>
      
      <xen:if is="{$visitor.is_moderator} AND {$session.moderationCounts.total}">
        <a href="{xen:link moderation-queue}" class="moderationQueue modLink">
          <span class="itemLabel">{xen:phrase moderation_queue_short}:</span>
          <span class="itemCount {xen:if {$session.moderationCounts.total}, 'alert'}">{$session.moderationCounts.total}</span>
        </a>
      </xen:if>
      
      <xen:if is="{$visitor.is_moderator} && !{$xenOptions.reportIntoForumId}">
        <a href="{xen:link reports}" class="reportedItems modLink">
          <span class="itemLabel">{xen:phrase reported_items_short}:</span>
          <span class="itemCount {xen:if '({$session.reportCounts.total} AND {$session.reportCounts.lastUpdate} > {$session.reportLastRead}) OR {$session.reportCounts.assigned}', 'alert'}" title="{xen:if $session.reportCounts.lastUpdate, '{xen:phrase last_report_update}: {xen:datetime $session.reportCounts.lastUpdate}'}"><xen:if is="{$session.reportCounts.assigned}">{$session.reportCounts.assigned} / {$session.reportCounts.total}<xen:else />{$session.reportCounts.total}</xen:if></span>
        </a>
      </xen:if>
      
      <xen:if is="{$visitor.is_admin} AND {$session.canAdminUsers} AND {$session.userModerationCounts.total}">
        <a href="admin.php?users/moderated" class="userModerationQueue modLink">
          <span class="itemLabel">{xen:phrase users_awaiting_approval_short}:</span>
          <span class="itemCount {xen:if {$session.userModerationCounts.total}, 'alert'}">{$session.userModerationCounts.total}</span>
        </a>
      </xen:if>

      <xen:hook name="moderator_bar" />
    </xen:contentcheck>
      
      <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</fieldset>
</xen:if>
Mình cũng đã log vào SQL search từ smart-ad.php lại thấy nó trong nội dung teamplate Moderator_bar

Rất mong anh em hỗ trợ tìm ra lỗi
 
 • Like
Reactions: THB

CNTT01

Snow Flower ✔
đầu tiên là bạn vô moderator_bar đổi thành admin.php ok rùi ,bước 2 bạn bạn vào host đổi tên file admin.php thành 1 tên khác được chưa , bước 3 bạn library -> XenForo -> mở file Link.php lên rồi tìm đến admin.php thay thế thành tên khác ở bước 2 chưa
 

abchhj

Gefreiter
đầu tiên là bạn vô moderator_bar đổi thành admin.php ok rùi ,bước 2 bạn bạn vào host đổi tên file admin.php thành 1 tên khác được chưa , bước 3 bạn library -> XenForo -> mở file Link.php lên rồi tìm đến admin.php thay thế thành tên khác ở bước 2 chưa
Bạn có đùa mình không đấy MOD @CNTT01 ? bạn vui lòng đọc kỹ nội dung câu hỏi dùm mình, đơn giản vậy cần chi hỗ trợ nữa
 

CNTT01

Snow Flower ✔
mình đùa gì chứ ,mình nói vậy cho bạn,để bạn coi lại xem có làm xót bước nào ko ,chứ mình đọc là biết bạn đã đổi dc rùi nhưng nó vẫn còn đường dẫn smart-ad.php phải ko ?
 

abchhj

Gefreiter
mình đùa gì chứ ,mình nói vậy cho bạn,để bạn coi lại xem có làm xót bước nào ko ,chứ mình đọc là biết bạn đã đổi dc rùi nhưng nó vẫn còn đường dẫn smart-ad.php phải ko ?
đúng rồi mọi thứ đã thay bằng admin.php lưu ý là nó chỉ hiển thị ở thanh mod bả thôi
còn gõ trực tiếp domain_com/admin.php vẫn vào bình thường
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top