Hiển thị (thêm) dòng trích dẫn nội dung ở thread_list_item

alo5giay.vn

Corporal
Tham gia
18/07/2015
Bài viết
117
Được Like
61
Giao diện thread_list_item hiện tại của em có cấu trúc như sau:
7GGKGZeDGI7XUaeH-Ffh2uxsvr7tx9dVE-FAQU_Zz6U=w999-h509-no


Em muốn add thêm dòng trích dẫn nội dung bên dưới title. Nhưng không biết làm cách nào.
Em mới thử add đoạn code:
PHP:
{xen:helper stripHtml, {$news.messageHtml}}
vào sau phần title.
Nhưng khi ra bên ngoài thì nó lại không hiển thị.
Không biết có cách nào khác để thêm trích dẫn vào đó ko ạ?

Thread_list_item của em như sau:
PHP:
<div class="listBlock posterAvatar">
    <span class="avatarContainer">
      <xen:avatar user="$thread" size="s" img="true" />
      <xen:if is="{$thread.user_post_count}"><xen:avatar user="$visitor" size="s" img="true" class="miniMe" title="{xen:phrase you_have_posted_x_messages_in_this_thread, 'count={xen:number $thread.user_post_count}'}" /></xen:if>
    </span>
  </div>

  <div class="listBlock main">

    <div class="titleText">
      <xen:if hascontent="true">
        <div class="iconKey">
        <xen:contentcheck>
          <xen:hook name="thread_list_item_icon_key" params="{xen:array 'thread={$thread}'}">
          <xen:if is="{$thread.isModerated}"><span class="moderated" title="{xen:phrase moderated}">{xen:phrase moderated}</span></xen:if>
          <xen:if is="!{$thread.discussion_open}"><span class="locked" title="{xen:phrase locked}">{xen:phrase locked}</span></xen:if>
          <!--<xen:if is="{$thread.sticky}"><span class="sticky" title="{xen:phrase sticky}">{xen:phrase sticky}</span></xen:if>-->
          <xen:if is="{$thread.isRedirect}"><span class="redirect" title="{xen:phrase redirect}">{xen:phrase redirect}</span></xen:if>
          <xen:if is="{$thread.thread_is_watched} OR {$thread.forum_is_watched}"><span class="watched" title="{xen:phrase watched}">{xen:phrase watched}</span></xen:if>
          </xen:hook>
        </xen:contentcheck>
        </div>
      </xen:if>

      <h3 class="title">
        <xen:if is="{$thread.canInlineMod}"><input type="checkbox" name="threads[]" value="{$thread.thread_id}" class="InlineModCheck" id="inlineModCheck-thread-{$thread.thread_id}" data-target="#thread-{$thread.thread_id}" title="{xen:phrase select_thread}: {$thread.title}" /></xen:if>
        <xen:if is="{$showSubscribeOptions}"><input type="checkbox" name="thread_ids[]" value="{$thread.thread_id}" /></xen:if>
        <xen:if is="{$thread.prefix_id}">
          <xen:if is="{$linkPrefix}">
            <a href="{xen:link forums, $forum, 'prefix_id={$thread.prefix_id}'}" class="prefixLink"
              title="{xen:phrase show_only_threads_prefixed_by_x, 'prefix={xen:helper threadPrefix, $thread, plain, ""}'}">{xen:helper threadPrefix, $thread, html, ''}</a>
          <xen:else />
            {xen:helper threadPrefix, $thread}
          </xen:if>
        </xen:if>
        <xen:if is="{$thread.sticky}">
          <img src="images/vip.gif" />
        </xen:if>
        <img src="images/new.gif" /> <br />
        <a href="{xen:link "threads{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', '/unread'}", $thread}"
          title="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', {xen:phrase go_to_first_unread_message}}"
          class="{xen:if $thread.hasPreview, PreviewTooltip}"
          data-previewUrl="{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}"><font color="red"><b>{xen:helper wrap, $thread.title, 50}</b></font></a>
        <xen:if is="{$thread.isNew}"><a href="{xen:link threads/unread, $thread}" class="unreadLink" title="{xen:phrase go_to_first_unread_message}"></a></xen:if>
      </h3>
      <br />
      <div class="secondRow">
        <div class="posterDate muted">
         
          Đăng bởi: <xen:username user="$thread" title="{xen:phrase thread_starter}" /><span class="startDate">,
          <a{xen:if {$visitor.user_id}, ' href="{xen:link threads, $thread}"'} class="faint">lúc <xen:datetime time="$thread.post_date" title="{xen:if {$visitor.user_id}, '{xen:phrase go_to_first_message_in_thread}'}" /></a></span><xen:if is="{$showForumLink}"><span class="containerName">,
          <a href="{xen:link forums, $thread.forum}" class="forumLink">{$thread.forum.title}</a></span></xen:if>

          <xen:if is="{$showLastPageNumbers} AND {$thread.lastPageNumbers}">
            <span class="itemPageNav">
              <span>...</span>
              <xen:foreach loop="$thread.lastPageNumbers" value="$pageNumber">
                <a href="{xen:link threads, $thread, 'page={$pageNumber}'}">{$pageNumber}</a>
              </xen:foreach>
            </span>
          </xen:if>
          <br />
          <b>MÃ TIN: {$thread.thread_id}</b>
        </div>
       

        <div class="controls faint">
          <xen:if is="{$thread.canEditThread}"><a href="javascript:" data-href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread, 'showForumLink={$showForumLink}'}" class="EditControl JsOnly">{xen:phrase edit}</a></xen:if>
          <xen:if is="{$showSubscribeOptions} AND {$thread.email_subscribe}">{xen:phrase email}</xen:if>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="listBlock stats pairsJustified" title="{xen:phrase members_who_liked_first_message}: {xen:if $thread.isRedirect, '&ndash;', {xen:number $thread.first_post_likes}}">
    <dl class="major"><dt>{xen:phrase replies}:</dt> <dd>{xen:if $thread.isRedirect, '&ndash;', {xen:number $thread.reply_count}}</dd></dl>
    <dl class="minor"><dt>{xen:phrase views}:</dt> <dd>{xen:if $thread.isRedirect, '&ndash;', {xen:number $thread.view_count}}</dd></dl>
  </div>

  <div class="listBlock lastPost">
    <xen:if is="{$thread.isRedirect}">
      <div class="lastPostInfo">{xen:phrase n_a}</div>
    <xen:else />
      <dl class="lastPostInfo">
        <dt><xen:if is="{xen:helper isIgnored, $thread.last_post_user_id}">{xen:phrase ignored_member}<xen:else /><xen:username user="$thread.lastPostInfo" /></xen:if></dt>
        <dd class="muted"><a{xen:if '{$visitor.user_id}', ' href="{xen:link posts, $thread.lastPostInfo}" title="{xen:phrase go_to_last_message}"'} class="dateTime"><xen:datetime time="$thread.lastPostInfo.post_date" /></a></dd>
      </dl>
    </xen:if>
  </div>
</li>

</xen:if>
Mong anh chị nào biết chỉ giúp em cách để chèn ạ.
Em xin cám ơn!
 
 • Like
Reactions: THB

2L.Ohayo

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
08/03/2015
Bài viết
761
Được Like
835
Trong thread_list_item tìm đến </h3> và thêm vào trước đó đoạn code sau
Mã:
<div id="discussionItem-{$thread.thread_id}"></div>
<script>
$.ajax({
type:'GET',
url:'{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}' })
.done(function(result){ $('#discussionItem-{$thread.thread_id}')
.html('<div class=\"discussionFirstItem\">'+$(result) .find('blockquote').html().substring(0,100)+'...</div>'); });
</script>
Ở trên có giới hạn số kí tự hiển thị là 100, thay 100 bằng số bạn thích.
 

alo5giay.vn

Corporal
Tham gia
18/07/2015
Bài viết
117
Được Like
61
Em cám ơn anh rất nhiều ạ! Em làm được rồi!
Hic, vậy mà có người đòi lấy em 200k để chỉnh lại cái đó!
Em chúc diễn đàn ngày một phát triển ạ.
Em cám ơn anh!
 
 • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
hiii.
hi vọng bạn gắng bó cùng 4rum.clap~~clap~~clap~~clap~~
 

alo5giay.vn

Corporal
Tham gia
18/07/2015
Bài viết
117
Được Like
61
Dạ, sure rồi!
Chúc BQT sức khỏe, chúc forum ngày một phát triển mạnh.
 
 • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
Làm tut đem qua đây đăng nha. Ghi nguồn là vnxf sp nha. Hiii.rofl~~
 

dcstylexf

Major
Tham gia
24/03/2015
Bài viết
2,005
Được Like
1,615
Remove BDcode và html từ nội dung được lấy ra
Mã:
<script>
  $.ajax({
  type:'GET',
  url:'{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}'
  }).done(function(result){
  var text=$(result).find('blockquote').html().substring(0,200);
  text = text.replace(/<\/?[^>]+(>|$)/g, "");
  text = text.replace(/\[[^\]]*\]/g,"");
  $('#discussionItem-{$thread.thread_id}').html('<div class=\"discussionFirstItem\">'+text+'...</div>');
  });
</script>
code này CNAZ share rồi hay sao ấy :)
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom