Help Hỏi cách tạo cấu trúc url như VNXF.VN

007

Private
Chào các bạn,

Cho mình hỏi làm thế nào để tạo được cấu trúc url của forum và thread như vnxf.vn đang sử dụng.

Mặc định url của các forum sẽ là http://vnxf.vn/forums/tips-and-guides.12/ nhưng đã được sửa thành http://vnxf.vn/tips-and-guides.f12.html

Tương tư, mặc định url của thread sẽ là http://vnxf.vn/threads/hoi-cach-dang-hinh-len-notices-tu-dong-dieu-chinh-kich-thuoc-khi-onl-dt.3706 nhưng đã được sửa thành http://vnxf.vn/hoi-cach-dang-hinh-len-notices-tu-dong-dieu-chinh-kich-thuoc-khi-onl-dt.t3706.html

Xin cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: THB

CNTT01

Snow Flower ✔
Bước 1: Các bạn cần có một phần mềm PHP Editor (nên sử dụng Notepad++)
Bước 2: Mở file /library/XenForo/Link.php, trên thanh menu của Notepad++, các bạn chỉnh Encoding > Encode in UTF-8 without BOM
----
CÁCH 1:

Bước 3: Tìm đến dòng 674->677 (nội dung như sau)

Mã:
if ($romanize)
{$title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title));
}

Bước 4: Thêm vào bên dưới đoạn code sau:

Mã:
$aPattern = array ("a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ","o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ","e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ","u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ","i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ","y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ","d" => "đ|Đ",
);
while(list($key,$value) = each($aPattern))
{$title = @ereg_replace($value, $key, $title);
}
CÁCH 2:

Bước 3: Tìm đến dòng sau:

Mã:
return strtr($title, 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
Bước 4: Thêm lên trên đoạn code sau:

Mã:
$aPattern = array ("a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ","o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ","e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ","u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ","i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ","y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ","d" => "đ|Đ",
);
while(list($key,$value) = each($aPattern))
{$title = preg_replace('/'.$value.'/i', $key, $title);
}
Và Save lại nhé, Chúc Thanh công..!
 
  • Like
Reactions: THB

THB

Legend
Thành viên BQT
Thank @CNTT01 làm theo cách nào cũng đc. Có addon ko dấu url. Cái này đã có trên 4rum. @007 tìm giúp nha.
 
  • Like
Reactions: 007

Coolboyhn

MasterCorporal
Chào các bạn,

Cho mình hỏi làm thế nào để tạo được cấu trúc url của forum và thread như vnxf.vn đang sử dụng.

Mặc định url của các forum sẽ là http://vnxf.vn/forums/tips-and-guides.12/ nhưng đã được sửa thành http://vnxf.vn/tips-and-guides.f12.html

Tương tư, mặc định url của thread sẽ là http://vnxf.vn/threads/hoi-cach-dang-hinh-len-notices-tu-dong-dieu-chinh-kich-thuoc-khi-onl-dt.3706 nhưng đã được sửa thành http://vnxf.vn/hoi-cach-dang-hinh-len-notices-tu-dong-dieu-chinh-kich-thuoc-khi-onl-dt.t3706.html

Xin cảm ơn!
http://noidung.net/download/shorter-routes-by-waindigo.90.html
 
  • Like
Reactions: 007

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
cái bạn nói là addon shorter routes nha, vnxf đã có rồi :D
 
  • Like
Reactions: 007

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top