Help Hỏi về ChangShoutBox

VinhKyIT

Private
Mình cài ChangShoutbox và config đúng rồi mà sao dùng lệnh ko dc nhỉ?
demo: forum.vinhkyit.xyz
ví cụ code xóa chat như: /xoachat
nhập vào chỉ thấy hiện ra nó :D
xin sự giúp đỡ
 
  • Like
Reactions: THB

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
bạn gửi cái file config mình lên xem thử :D
 
  • Like
Reactions: THB

VinhKyIT

Private
bạn gửi cái file config mình lên xem thử :D
PHP:
<?php
# CHANGUONDYU 10/2009 #

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

############ SETTINGS ########
// Forum Address & Security
$config['check_domain_reffer'] = false; // Kiem tra site gui yeu cau
$config['check_chatbox_key'] = true; // Kiem tra tu khoa chat box

$config['forumlink'] = 'forum.vinhkyit.xyz'; // link dien dan, ko them ky tu*. / o cuoi', ko them http:// o*? da^u`, nhieu domain thj ngan cach nhau bang dau pha^y? ,
$config['chatboxkey'] = 'keysecurity'; // Tu khoa' cua chatbox (phai chinh trong AdminCP > Plugin > Shoutbox > Cau hinh (Cai nay giup bao ve chatbox ko bj nguoi ngoai` phA')

$config['password_tools'] = '01684018015'; // mat khau cho file tools.php
$config['managegroup'] = "1,3,4,5"; // Nhom thanh vien duoc su dung cac' lenh quan ly chatbox

// POST
$config['checkflood'] = true; // Kiem tra flood
$config['strip_slash'] = true;
$config['max_message_len'] = 2550; // Gioi han ky tu cua lo*j` chat
$config['remove_badword'] = true; // Loc tu+` ca^m'

// Message
$config['autorefresh'] = 10; // Thoi gian tu dong cap nhat, tinh bang giay
$config['maxmessage'] = 30; // So luong tin hien tra o khung chat
$config['archive_messageperpage'] = 50; // so luong loi chat tren 1 trang trong muc lu*u tru*~
$config['removelink'] = false; // Xoa link (de tranh' quang cao'), nhom' quan ly van co the post link
$config['linkmask'] = false; // hie^n. link o? dang. a^N?: [link]

$config['new_at_bottom'] = false; // Dat la TRUE ne^u muon hjen ca^u chat  moi nhat o? duoj' cung`

$config['use_me'] = true; // Bat tat su dung lenh /me
$command['me'] = '/me';

// Time Setting
$config['showtime'] = true; // An / Hien thoi gian.
$config['timeformat'] = "h:i A";
$config['dateformat'] = "d-m"; // dinh dang. ngay` thang'


############ PHRASE ###############
$phrase['prune'] = "vừa dọn dẹp shoutbox";
$phrase['archive'] = "Lưu trữ";
$phrase['today'] = "Hôm nay";
$phrase['yesterday'] = "Hôm qua";
$phrase['linkmask'] = "[Link]";
$phrase['linkremoved'] = "<i>[Link đã bị xóa]</i>";
$phrase['bannotice'] = "Bạn đã bị cấm chat, hãy liên hệ với người quản lý";
$phrase['notice'] = "<b>Thông báo</b>: ";

$phrase['banned'] = "vừa cấm sử dụng shoutbox với thành viên có ID là";
$phrase['unbanned'] = "vừa bỏ cấm sử dụng shoutbox với thành viên có ID là";
$phrase['banned_name'] = "vừa bị cấm sử dụng shoutbox";
$phrase['unbanned_name'] = "vừa được bỏ cấm sử dụng shoutbox";

$phrase['load'] = "<i>Đang tải...</i> ";
$phrase['accessdenied'] = "<b>Access Denied</b>";
$phrase['pruneusernotice'] = "has just pruned all messages by";
$phrase['nomessagefound'] = '<b>Không tìm thấy tin nhắn của thành viên này</b>';
$phrase['checkflood'] = '<b>Bạn muốn hack à?</b>';
$phrase['reason'] = 'Lý do:';

######## Cac lenh - ban co the thay do^j? le^nh de^? neu bj hack thj nguoi hack cung~ ko nghjch. dc nhieu` ####
$command['prune'] = '/xoachat';
$command['ban'] = '/ban';
$command['notice'] = '/notice';
$command['unban'] = '/unban';

######## Ban co the doi ten file de tranh bi nguoi khac dom ngo' ########
$fcbfile['message'] = '1q23456.txt';
$fcbfile['notice'] = 'fcb_notice.txt';
$fcbfile['smilie'] = 'fcb_smilies.txt';
$fcbfile['badword'] = 'fcb_badword.txt';

// datastore file
$fcbfile['ds_smilie'] = 'ds_smilies.txt';
$fcbfile['ds_banned'] = 'ds_banned.txt';
$fcbfile['ds_lastshout'] = 'ds_lastshout.txt';
$fcbfile['ds_notice'] = 'ds_notice.txt';

############# NOT SETTINGS - DON'T CHANGE ##########################
$config['cbforumlink'] = explode(',' , $config['forumlink']);
$config['cbforumlink'] = $config['cbforumlink'][0];
?>
Đây ạ
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
bạn cứ thử để cho nó về mặc định xem :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top