Help Hỏi về feeds rss không tự động lấy bài

TramHuy

Private
Hiện tại 2 dùng xenforo xenforo 2 , nhưng khi add feeds nó chỉ lấy bài lần đầu tự động , còn em chỉnh thêm 10 - 30 phút không tự động lấy nữa, mong cao nhân giúp đỡ ạ
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top