Hướng dẫn chèn comment facebook dưới bài viết trong xenforo

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Facebook comment plugin là một chức năng rất hữu dụng, giúp mọi người có thể bình luận và chia sẻ nội dung trên forum của bạn lên facebook của họ.

1.PNG

Cách làm như sau:
- Mở template message chèn đoạn code sau vào cuối:

Hiện comment với #1 :

Mã:
<xen:if is="{$message.isFirst}">
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://vnxf.vn/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="678"></div>
</li>
</xen:if>

Hiện comment cuối chủ đề :

Mã:
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://vnxf.vn/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="678"></div>
</li>

Chúc bạn thành công !


Nguồn: kenh88.biz
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top