Hướng dẫn fix lỗi An exception occurred: Mysqli prepare error: Table EWRporta_layouts

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Vấn đề là khi export ra rồi import lại thì sẽ gặp lỗi này khi sử dụng addon [8wayRun.Com] XenPorta (Portal)

An exception occurred: Mysqli prepare error: Table 'name_database.EWRporta_layouts' doesn't exist in /home/svhui/public_html/hfg.com/library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php on line 77
Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare() in Zend/Db/Statement.php at line 115
Zend_Db_Statement->__construct() in Zend/Db/Adapter/Mysqli.php at line 381
Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 478
Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 753
Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow() in EWRporta/Model/Layouts.php at line 16
EWRporta_Model_Layouts->getLayoutById() in EWRporta/Model/Blocks.php at line 29
EWRporta_Model_Blocks->getBlocks() in EWRporta/ViewPublic/Custom.php at line 18
EWRporta_ViewPublic_Custom->renderHtml() in XenForo/ViewRenderer/Abstract.php at line 215
XenForo_ViewRenderer_Abstract->renderViewObject() in XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php at line 67
XenForo_ViewRenderer_HtmlPublic->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 533
XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 156
XenForo_FrontController->run() in /home/svbc/public_html/ghh.com/index.php at line 13

Addon [8wayRun.Com] XenPorta (Portal) phân biệt tên Table Hoa và Thường. Để fix lỗi này ta vào PHPmyadmin và tìm database của forum rồi làm theo các bước.
1. Vào Table ewrporta_layouts vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_layouts
2. Vào Table ewrporta_blocks vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_blocks
3. Vào Table ewrporta_caches vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_caches
4. Vào Table ewrporta_options vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_options
5. Vào Table ewrporta_categories vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_categories
6. Vào Table ewrporta_catlinks vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_catlinks
7. Vào Table ewrporta_promotes vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_promotes

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: vietzone.pro​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top