Hướng dẫn fix lỗi An exception occurred: Mysqli prepare error: Table EWRporta_layouts

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Vấn đề là khi export ra rồi import lại thì sẽ gặp lỗi này khi sử dụng addon [8wayRun.Com] XenPorta (Portal)

An exception occurred: Mysqli prepare error: Table 'name_database.EWRporta_layouts' doesn't exist in /home/svhui/public_html/hfg.com/library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php on line 77
Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare() in Zend/Db/Statement.php at line 115
Zend_Db_Statement->__construct() in Zend/Db/Adapter/Mysqli.php at line 381
Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 478
Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 753
Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow() in EWRporta/Model/Layouts.php at line 16
EWRporta_Model_Layouts->getLayoutById() in EWRporta/Model/Blocks.php at line 29
EWRporta_Model_Blocks->getBlocks() in EWRporta/ViewPublic/Custom.php at line 18
EWRporta_ViewPublic_Custom->renderHtml() in XenForo/ViewRenderer/Abstract.php at line 215
XenForo_ViewRenderer_Abstract->renderViewObject() in XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php at line 67
XenForo_ViewRenderer_HtmlPublic->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 533
XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 156
XenForo_FrontController->run() in /home/svbc/public_html/ghh.com/index.php at line 13

Addon [8wayRun.Com] XenPorta (Portal) phân biệt tên Table Hoa và Thường. Để fix lỗi này ta vào PHPmyadmin và tìm database của forum rồi làm theo các bước.
1. Vào Table ewrporta_layouts vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_layouts
2. Vào Table ewrporta_blocks vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_blocks
3. Vào Table ewrporta_caches vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_caches
4. Vào Table ewrporta_options vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_options
5. Vào Table ewrporta_categories vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_categories
6. Vào Table ewrporta_catlinks vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_catlinks
7. Vào Table ewrporta_promotes vào Tab Operations để đổi tên table thành EWRporta_promotes

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: vietzone.pro​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom