Request Hướng dẫn kiểm tra lỗi lập chỉ mục index URL google cho SEO link website

Jindo_Katori

FirstSergeant
Tham gia
01/03/2015
Bài viết
1,454
Được Like
1,193
Hôm nay tình cờ kiểm tra index URL trên google thì phát hiện ra lỗi lập chỉ mục này. Mà mình search khắp google rồi mà không thấy ai đã thử cái này chưa?
Nhờ các bác có kinh nghiệm xem hộ lỗi lập chỉ mục google này thì cách khắc phục như thế nào ạ?
Cảm ơn các bác đã chia sẽ kinh nghiệm .
 

Đính kèm

 • Screenshot_2022-08-01-20-02-34-573_com.coccoc.trinhduyet_premium.jpg
  Screenshot_2022-08-01-20-02-34-573_com.coccoc.trinhduyet_premium.jpg
  337.3 KB · Lượt xem: 676

saomaiaudio

MasterCorporal
Tham gia
19/04/2018
Bài viết
399
Được Like
152
Cái lỗi này đơn giản thôi bạn ạ, do data-vocabulary không còn hỗ trợ, bạn chuyển sang schema nhé. Bạn làm theo như sau:
Appearance -> Styles -> Style bạn đang dụng -> Templates, rồi mở breadcrumb
Thay toàn bộ
Mã:
<span class="crumbs">
  <xen:if is="{$showHomeLink}">
    <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
      <a href="{$homeLink}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{xen:phrase home}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
    </span>
  <xen:elseif is="{$selectedTabId} != {$homeTabId}" />
    <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
      <a href="{$homeTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{$homeTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$selectedTab}">
    <span class="crust selectedTabCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
      <a href="{$selectedTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{$selectedTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$navigation}">
    <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb" i="$i" count="$count">
      <span class="crust"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
        <a href="{xen:raw $breadcrumb.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{xen:raw $breadcrumb.value}</span></a>
        <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
      </span>
    </xen:foreach>
  </xen:if>
</span>
Sang:
Mã:
<span class="crumbs" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
  <xen:if is="{$showHomeLink}">
    <span class="crust homeCrumb cs-homepage"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
      <a href="{$homeLink}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{xen:phrase home}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
      <meta itemprop="position" content="1" />
    </span>
  <xen:elseif is="{$selectedTabId} != {$homeTabId}" />
    <span class="crust homeCrumb cs-ehomepage"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
      <a href="{$homeTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{$homeTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
      <meta itemprop="position" content="1" />
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$selectedTab}">
    <span class="crust selectedTabCrumb cs-shomepage"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
      <a href="{$selectedTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{$selectedTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
      <meta itemprop="position" content="2" />
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$navigation}">
    <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb" i="$i" count="$count">
      <span class="crust cs-{$i}"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
        <a href="{xen:raw $breadcrumb.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{xen:raw $breadcrumb.value}</span></a>
        <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
        <meta itemprop="position" content="{xen:calc '{$i}+1'}" />
      </span>
    </xen:foreach>
  </xen:if>
</span>
Tiếp theo, bạn vào vào PAGE_CONTAINER (đường dẫn tương tự như bên trên), xóa đoạn sau:
Mã:
<xen:hook name="page_container_breadcrumb_bottom">      
  <div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div>
</xen:hook>
Vậy là ok
 

Jindo_Katori

FirstSergeant
Tham gia
01/03/2015
Bài viết
1,454
Được Like
1,193
Cái lỗi này đơn giản thôi bạn ạ, do data-vocabulary không còn hỗ trợ, bạn chuyển sang schema nhé. Bạn làm theo như sau:
Appearance -> Styles -> Style bạn đang dụng -> Templates, rồi mở breadcrumb
Thay toàn bộ
Mã:
<span class="crumbs">
  <xen:if is="{$showHomeLink}">
    <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
      <a href="{$homeLink}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{xen:phrase home}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
    </span>
  <xen:elseif is="{$selectedTabId} != {$homeTabId}" />
    <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
      <a href="{$homeTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{$homeTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$selectedTab}">
    <span class="crust selectedTabCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
      <a href="{$selectedTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{$selectedTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$navigation}">
    <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb" i="$i" count="$count">
      <span class="crust"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
        <a href="{xen:raw $breadcrumb.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{xen:raw $breadcrumb.value}</span></a>
        <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
      </span>
    </xen:foreach>
  </xen:if>
</span>
Sang:
Mã:
<span class="crumbs" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
  <xen:if is="{$showHomeLink}">
    <span class="crust homeCrumb cs-homepage"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
      <a href="{$homeLink}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{xen:phrase home}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
      <meta itemprop="position" content="1" />
    </span>
  <xen:elseif is="{$selectedTabId} != {$homeTabId}" />
    <span class="crust homeCrumb cs-ehomepage"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
      <a href="{$homeTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{$homeTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span></span></span>
      <meta itemprop="position" content="1" />
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$selectedTab}">
    <span class="crust selectedTabCrumb cs-shomepage"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
      <a href="{$selectedTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{$selectedTab.title}</span></a>
      <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
      <meta itemprop="position" content="2" />
    </span>
  </xen:if>
  <xen:if is="{$navigation}">
    <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb" i="$i" count="$count">
      <span class="crust cs-{$i}"{xen:if $microdata, ' itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"'}>
        <a href="{xen:raw $breadcrumb.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="item"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="name"'}>{xen:raw $breadcrumb.value}</span></a>
        <span class="arrow"><span>&gt;</span></span>
        <meta itemprop="position" content="{xen:calc '{$i}+1'}" />
      </span>
    </xen:foreach>
  </xen:if>
</span>
Tiếp theo, bạn vào vào PAGE_CONTAINER (đường dẫn tương tự như bên trên), xóa đoạn sau:
Mã:
<xen:hook name="page_container_breadcrumb_bottom">     
  <div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div>
</xen:hook>
Vậy là ok

Cảm ơn bác rất nhiều. Mình vừa test thử nhưng chưa được. Chắc do chưa update. Sau 24h mình sẽ test lại lần nữa và thông báo kết quả trên này.
Cho dù có được hay không thì vẫn cảm ơn bác 1 lần nữa vì sự hỗ trợ nhiệt tình của bác rất nhiều.
Thank you so much.
 

saomaiaudio

MasterCorporal
Tham gia
19/04/2018
Bài viết
399
Được Like
152
Cảm ơn bác rất nhiều. Mình vừa test thử nhưng chưa được. Chắc do chưa update. Sau 24h mình sẽ test lại lần nữa và thông báo kết quả trên này.
Cho dù có được hay không thì vẫn cảm ơn bác 1 lần nữa vì sự hỗ trợ nhiệt tình của bác rất nhiều.
Thank you so much.
Bác làm xong thì xóa cache cookie đi là ok đấy nhé.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom