Không gửi được mail khi mình đổi mật khẩu email

mymy

Private
Chào mọi người!
Hôm qua em mới đổi mật khẩu email, cũng vào Email Option để nhập lại mật khẩu nhưng xenforo lại báo lỗi:
Zend_Mail_Protocol_Exception: Email to ...@gmail.com failed: 5.7.9 Application-specific password required. Learn more at 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor a16sm49822438pfd.68 - gsmtp - library/Zend/Mail/Protocol/Abstract.php:431

và không gửi mail xác nhận đăng ký hoặc mail khác đi được. Mình vẫn để SMTP 587 và TSL những vẫn không thể gửi mail được
Có cao nhân nào gặp trường hợp này rồi, chỉ giúp em với ạ!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top