Other Không thêm được bình luận facebook

Chào các bác em sử dụng theme Nitrogen đã thử chèn code vào template ad_message_below, và cuối tem message đề không hiện ạ các bác cho em biết là sao ko ạ
forum em đây
http://bam.vn/threads/so-tong-dai-ho-tro-mang-fpt-telecom-bao-hong-mat-mang.40106/#post-89291


PHP:
<xen:if is="{$message.isFirst}">
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}"> <div class="comment_fbdiv" ></div> <div id="fb-root"></div> <div class="fb-comments" data-href="{xen:link full:threads, $thread}"  data-num-posts="10" data-width="100%"></div> </li>
</xen:if>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top