Help Làm cách nào để cho khách xem web dùng threads rating?

huu loc

Private
Hi, mình mới cài add-ons [Vnxf] Đánh giá bài viết | mình đã phân quyền cho mọi nhóm đc dùng đánh giá bài viết, nhưng khách viếng thăm khi rating thì nó ghi phải đăng nhập để rating, mà mình thấy có 1 web ko cần ĐN cũng có thể rating đc làm sao để khách viếng thăm rating đc vậy mấy bạn? làm ơn giúp mình nhé!!! :D
 

huu loc

Private
Hi, mình mới cài add-ons [Vnxf] Đánh giá bài viết | mình đã phân quyền cho mọi nhóm đc dùng đánh giá bài viết, nhưng khách viếng thăm khi rating thì nó ghi phải đăng nhập để rating, mà mình thấy có 1 web ko cần ĐN cũng có thể rating đc làm sao để khách viếng thăm rating đc vậy mấy bạn? làm ơn giúp mình nhé!!! :D
help làm ơn trả lời mình về lỗi này đi! :D
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top