Help làm sao để hiện khung nhập tag khi đăng thread

max content tags: ví dụ em set là 5
max content tags per user: em set cái này 6
- z khi đăng thread số lượng tags phụ thuộc tbeo cái nào anh 5 hay 6
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top