Help Làm sao để xóa đc index.php

sanhpv

Corporal
Tham gia
14/07/2020
Bài viết
133
Được Like
15
Như tiêu đề mình có tải code web xenforo bản 2.1.8 của bác @PVS ở bài viết này HERE
và đọc các bài hướng dẫn để xóa cái index.php nhưng không làm được
tích vào ô Use full friendly URLs , trang chủ hiển thị bình thường mà bấm vào trang con và viết bài viết thì bị lỗi 404 hết
mình đang dùng vps websv là nginx , hiện tại trong file html , hiện đang có 2 file (1 là .htaccess , 2 là .txt) , mình đã thử xóa file .txt đi rồi mà vẫn bị lỗi 404 , mong cao nhân giúp đỡ
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Bạn thử đổi tên htaccess.txt thành .htaccess nha. Backup bản .htaccess trước đó đề phòng sai sot.
 

sanhpv

Corporal
Tham gia
14/07/2020
Bài viết
133
Được Like
15
Bạn thử đổi tên htaccess.txt thành .htaccess nha. Backup bản .htaccess trước đó đề phòng sai sot.
trong cái html đó có 2 file a ạ 1 file là htaccess.txt 2 là .htaccess
đây là đoạn code trong file .htaccess a xem qua đúng chưa ạ
Mã:
location /xf/ {
  try_files $uri $uri/ /xf/index.php?$uri&$args;
  index index.php index.html;
}

location /xf/install/data/ {
  internal;
}
location /xf/install/templates/ {
  internal;
}
location /xf/internal_data/ {
  internal;
}
location /xf/library/ { #legacy
  internal;
}
location /xf/src/ {
  internal;
}

location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include     fastcgi_params;
}
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Bạn cứ làm theo hướng dẫn ở trên nhé.
 

sanhpv

Corporal
Tham gia
14/07/2020
Bài viết
133
Được Like
15
Bạn cứ làm theo hướng dẫn ở trên nhé.
đây a
Untitled.jpg
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Nếu ghi đè được thì ghi đè nhé, còn không thì cứ download file .htaccess về máy để backup trước đề phòng, sau đó xoá file .htaccess trên server và đổi tên file htaccess.txt thành .htaccess
 

sanhpv

Corporal
Tham gia
14/07/2020
Bài viết
133
Được Like
15
Nếu ghi đè được thì ghi đè nhé, còn không thì cứ download file .htaccess về máy để backup trước đề phòng, sau đó xoá file .htaccess trên server và đổi tên file htaccess.txt thành .htaccess
e đổi rồi không đc, a ạ , e nghĩ phần .htaccess naft dành cho apche
e dùng nginx , e xem bài hướng dẫn ở xenforo như thế này https://xenforo.com/xf2-docs/manual/options/#friendly-urls

dưới dây là đoạn code , e k biết bài hướng dẫn là thêm doạn code này vào .htaccess , hay ở đâu khác
Mã:
Nginx
To enable friendly URLs in Nginx, you must put the following in your server configuration:

location /xf/ {
  try_files $uri $uri/ /xf/index.php?$uri&$args;
  index index.php index.html;
}

location /xf/install/data/ {
  internal;
}
location /xf/install/templates/ {
  internal;
}
location /xf/internal_data/ {
  internal;
}
location /xf/library/ { #legacy
  internal;
}
location /xf/src/ {
  internal;
}

location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include     fastcgi_params;
}
The /xf/ paths must be changed to match your XenForo installation path.

This configuration also helps protect web-based access to directories that aren't normally accessible.
và bên dưới nó chú thích thay /xf/ thành gì thì e cũng k hiểu thay /xf/ thành gì ,

a đọc qua chỉ giúp e với @PVS
 

Win

MasterCorporal
Tham gia
15/02/2016
Bài viết
378
Được Like
171
Nếu là apache thì phải chạy lại máy chủ để nhận htacc mới. Mà mặc định chỉ cần như này thôi

Mã:
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On

  #  If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
  #  line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
  #  of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
  #RewriteBase /xenforo

  #  This line may be needed to workaround HTTP Basic auth issues when using PHP as a CGI.
  #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
  RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
 

sanhpv

Corporal
Tham gia
14/07/2020
Bài viết
133
Được Like
15
Nếu là apache thì phải chạy lại máy chủ để nhận htacc mới. Mà mặc định chỉ cần như này thôi

Mã:
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On

  #  If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
  #  line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
  #  of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
  #RewriteBase /xenforo

  #  This line may be needed to workaround HTTP Basic auth issues when using PHP as a CGI.
  #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
  RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
đã chuyển sang apache khởi động các kiểu vẫn không hết lỗi 404 , chỉ vào đang trang chủ , k hiểu kiểu gì
 

thebigsize

MasterCorporal
Tham gia
04/03/2015
Bài viết
327
Được Like
250
Nếu ghi đè được thì ghi đè nhé, còn không thì cứ download file .htaccess về máy để backup trước đề phòng, sau đó xoá file .htaccess trên server và đổi tên file htaccess.txt thành .htaccess
Nginx có dùng .htaccess đâu mà đổi. Nếu dùng nginx thì xem lại cấu hình conf và version php nha
 

duybui

Private
Tham gia
15/06/2020
Bài viết
15
Được Like
7
bận cấu hình nginx như thế nào. mình cũng gặp tương tự như bạn và cũng đã fix được
 

Top Bottom