Link url Tiếng Việt không dấu cho XenForo

alo88

Thượng Đế
Tham gia
21/06/2015
Bài viết
22
Được Like
15
Trên xf 2.0 là file nào vậy mọi người ơi?
 

itseovn

Thượng Đế
Tham gia
21/05/2015
Bài viết
20
Được Like
8
Hướng dẫn cho các bạn tự làm cho mọi phiên bản, chứ những cái này phiên bản mới không dùng được.
Bước 1: Các bạn cần có một phần mềm PHP Editor (nên sử dụng Notepad++)
Bước 2: Mở file /library/XenForo/Link.php, trên thanh menu của Notepad++, các bạn chỉnh Encoding > Encode in UTF-8 without BOM

Bước 3: Tìm đến
if ($romanize)
{$title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title));
}
Bước 4: Thêm vào bên dưới đoạn code sau:

$aPattern = array ("a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ","o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ","e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ","u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ","i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ","y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ","d" => "đ|Đ",
);
while(list($key,$value) = each($aPattern))
{$title = @ereg_replace($value, $key, $title);
}

Đơn giản vậy thôi, chúc các bạn thành công.
Cách của bác chỉ áp dụng cho PHP 5.6 trở xuống thôi ha, nếu PHP 7>> sẽ lỗi ngay (cách của bạn chỉ là giải pháp tạm thời thôi).
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom