Help Lỗi font khi Import External Data từ vBulletin sang Xenforo

kebuidoi

Private
Cho mình hỏi không biết sao khi Import External Data từ vBulletin sang Xenforo thì bị lỗi font toàn bộ kể cả bài viết. Có ai biết xin chỉ giúp cái. Thanks!
Loi.PNG
Loi02.PNG
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top