Request Lỗi import style ( localhost )

Minlaro

Thượng Đế
Tham gia
14/06/2017
Bài viết
10
Được Like
1
Lỗi như sau :
Server Error
Mysqli statement execute error : The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size.

 1. Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute() in C:\xampp\htdocs\test\library\Zend\Db\Statement.php at line 297
 2. Zend_Db_Statement->execute() in C:\xampp\htdocs\test\library\Zend\Db\Adapter\Abstract.php at line 479
 3. Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Template.php at line 1692
 4. XenForo_Model_Template->_insertCompiledTemplateRecord() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Template.php at line 1617
 5. XenForo_Model_Template->compileAndInsertParsedTemplate() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Template.php at line 1378
 6. XenForo_Model_Template->compileTemplateInStyleTree() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Template.php at line 1329
 7. XenForo_Model_Template->compileNamedTemplateInStyleTree() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Template.php at line 1268
 8. XenForo_Model_Template->compileAllTemplates() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Deferred\Template.php at line 36
 9. XenForo_Deferred_Template->execute() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Deferred.php at line 295
 10. XenForo_Model_Deferred->runDeferred() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Deferred.php at line 429
 11. XenForo_Model_Deferred->_runInternal() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\Model\Deferred.php at line 374
 12. XenForo_Model_Deferred->run() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\ControllerAdmin\Tools.php at line 159
 13. XenForo_ControllerAdmin_Tools->actionRunDeferred() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\FrontController.php at line 351
 14. XenForo_FrontController->dispatch() in C:\xampp\htdocs\test\library\XenForo\FrontController.php at line 134
 15. XenForo_FrontController->run() in C:\xampp\htdocs\test\admin.php at line 13
ai biết giúp mình với ạ
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom