Lỗi khi chuyển host

dcstylexf

Major
lỗi này mọi người ơi. Mình dùng 000webhost
An exception occurred: preg_match() [<a href='function.preg-match'>function.preg-match</a>]: Compilation failed: unrecognized character after (?&lt; at offset 10 in /home/a1598088/public_html/library/bdCache/Js.php on line 41

  1. XenForo_Application::handlePhpError() in bdCache/Js.php at line 41
  2. bdCache_Js::_getScriptsAndInlines() in bdCache/Js.php at line 12
  3. bdCache_Js::deferJs() in bdCache/Listener.php at line 150
  4. bdCache_Listener::front_controller_post_view() in XenForo/CodeEvent.php at line 90
  5. XenForo_CodeEvent::fire() in XenForo/FrontController.php at line 179
  6. XenForo_FrontController->run() in /home/a1598088/public_html/index.php at line 13
 
  • Like
Reactions: THB

Blue

Legend
Thành viên BQT
Tắt chức năng Js của nó đi bạn, chả cần dùng đâu
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top