Help lỗi tải lên web hosting

daiquaak

Private
Mã:
Server Error

Validate class not found from basename 'EmailAddress'
1.Zend_Validate::is() in XenForo/DataWriter/User.php at line 572
2.XenForo_DataWriter_User->_verifyEmail()
3.call_user_func_array() in XenForo/DataWriter.php at line 965
4.XenForo_DataWriter->_runVerificationCallback() in XenForo/DataWriter.php at line 720
5.XenForo_DataWriter->_isFieldValueValid() in XenForo/DataWriter.php at line 638
6.XenForo_DataWriter->set() in XenForo/DataWriter.php at line 978
7.XenForo_DataWriter->bulkSet() in XenForo/Install/Model/Install.php at line 216
8.XenForo_Install_Model_Install->insertAdministrator() in XenForo/Install/Controller/Install.php at line 274
9.XenForo_Install_Controller_Install->actionStep3b() in XenForo/FrontController.php at line 310
10.XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 132
11.XenForo_FrontController->run() in /home/vol14_4/byethost7.com/b7_19266441/htdocs/install/index.php at line 18


bác nào biết khắc phục lỗi này không chỉ e với
 

Blue

Legend
Thành viên BQT
Lỗi do lúc cài code không đủ, không đồng bộ hay sao đó.
Mấy vấn đề này tốt hơn hết là reset, làm lại từ đầu :v
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top