Make dark text display lighter - Làm văn bản hiển thị tối nhẹ

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Make dark text display lighter - Làm văn bản hiển thị tối nhẹ

Nếu bạn có một vấn đề với văn bản tối trong bài viết diễn đàn là khó đọc đối với một nền màu tối bạn có thể sử dụng lệnh này để làm cho nó hiển thị sáng hơn. Mã này cần thêm vào trong template footer.
Mã:
<script type="text/javascript">
  // Lighten dark text (wdb)
  var minRGB=150;
  var RGBfact=(255-minRGB)/255;
  $('.messageContent span, .lnblogEntryMessage span, .postContent span').each(function(j) {
    if (this.style.color) {
      var rgb = this.style.color.match(/^rgb\((\d+),\s*(\d+),\s*(\d+)\)$/);
      if ((rgb!==null)&&(rgb.length > 2)){
        var r=Math.round(parseInt(rgb[1])*RGBfact+minRGB);
        var g=Math.round(parseInt(rgb[2])*RGBfact+minRGB);
        var b=Math.round(parseInt(rgb[3])*RGBfact+minRGB);
        this.style.color = 'rgb(' + r + ',' + g + ',' + b + ')';
      }else{
         this.style.color = "#bbb";
      }
    }
  });
</script>

text.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom