Make dark text display lighter - Làm văn bản hiển thị tối nhẹ

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Make dark text display lighter - Làm văn bản hiển thị tối nhẹ

Nếu bạn có một vấn đề với văn bản tối trong bài viết diễn đàn là khó đọc đối với một nền màu tối bạn có thể sử dụng lệnh này để làm cho nó hiển thị sáng hơn. Mã này cần thêm vào trong template footer.
Mã:
<script type="text/javascript">
  // Lighten dark text (wdb)
  var minRGB=150;
  var RGBfact=(255-minRGB)/255;
  $('.messageContent span, .lnblogEntryMessage span, .postContent span').each(function(j) {
    if (this.style.color) {
      var rgb = this.style.color.match(/^rgb\((\d+),\s*(\d+),\s*(\d+)\)$/);
      if ((rgb!==null)&&(rgb.length > 2)){
        var r=Math.round(parseInt(rgb[1])*RGBfact+minRGB);
        var g=Math.round(parseInt(rgb[2])*RGBfact+minRGB);
        var b=Math.round(parseInt(rgb[3])*RGBfact+minRGB);
        this.style.color = 'rgb(' + r + ',' + g + ',' + b + ')';
      }else{
         this.style.color = "#bbb";
      }
    }
  });
</script>

text.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top