Moving account name (with option) on sidebar - Di chuyển tên tài khoản (với tùy chọn) trên sidebar

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Moving account name (with option) on sidebar - Di chuyển tên tài khoản (với tùy chọn) trên sidebar

Đầu tiền xem ảnh dưới đây:

1.png


2.png

Trong hướng dẫn này, tôi di chuyển tên tài khoản của navigation_visitor_tab trên sidebar_visitor_panel.

Vào template sidebar_visitor_panel tìm:
Mã:
<a href="{xen:link account}" class="navLink accountPopup" rel="Menu"><strong>{$visitor.username}</strong></a>

Thay bằng:
Mã:
  <li class="navTab account Popup PopupControl PopupClosed {xen:if $tabs.account.selected, 'selected'}">
    <a href="{xen:link account}" class="navLink accountPopup" rel="Menu"><strong>{$visitor.username}</strong></a>
  
    <div class="Menu JsOnly" id="AccountMenu">
      <div class="primaryContent menuHeader">
        <xen:avatar user="$visitor" size="m" class="NoOverlay plainImage" title="{xen:phrase view_your_profile}" />
      
        <h3><a href="{xen:link members, $visitor}" class="concealed" title="{xen:phrase view_your_profile}">{$visitor.username}</a></h3>
      
        <xen:if hascontent="true"><div class="muted"><xen:contentcheck>{xen:helper usertitle, $visitor}</xen:contentcheck></div></xen:if>
      
        <ul class="links">
          <li class="fl"><a href="{xen:link members, $visitor}">{xen:phrase your_profile_page}</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="menuColumns secondaryContent">
        <ul class="col1 blockLinksList">
        <xen:hook name="navigation_visitor_tab_links1">
          <li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
          <xen:if is="{$canEditSignature}"><li><a href="{xen:link account/signature}">{xen:phrase signature}</a></li></xen:if>
          <li><a href="{xen:link account/contact-details}">{xen:phrase contact_details}</a></li>
          <li><a href="{xen:link account/privacy}">{xen:phrase privacy}</a></li>
          <li><a href="{xen:link account/preferences}">{xen:phrase preferences}</a></li>
          <li><a href="{xen:link account/alert-preferences}">{xen:phrase alert_preferences}</a></li>
          <xen:if is="{$canUploadAvatar}"><li><a href="{xen:link account/avatar}" class="OverlayTrigger" data-cacheOverlay="true">{xen:phrase avatar}</a></li></xen:if>
          <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"><li><a href="{xen:link account/facebook}">{xen:phrase facebook_integration}</a></li></xen:if>
          <li><a href="{xen:link account/security}">{xen:phrase password}</a></li>
        </xen:hook>
        </ul>
        <ul class="col2 blockLinksList">
        <xen:hook name="navigation_visitor_tab_links2">
          <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li></xen:if>
          <li><a href="{xen:link account/alerts}">{xen:phrase your_alerts}</a></li>
          <li><a href="{xen:link watched/threads}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>
          <li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
          <li><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$visitor.user_id}'}">{xen:phrase your_content}</a></li>
          <li><a href="{xen:link account/following}">{xen:phrase people_you_follow}</a></li>
          <li><a href="{xen:link account/ignored}">{xen:phrase people_you_ignore}</a></li>
          <xen:if is="{$xenCache.userUpgradeCount}"><li><a href="{xen:link account/upgrades}">{xen:phrase account_upgrades}</a></li></xen:if>
        </xen:hook>
        </ul>
      </div>
      <div class="menuColumns secondaryContent">
        <ul class="col1 blockLinksList">
          <li>      
            <form action="{xen:link account/toggle-visibility}" method="post" class="AutoValidator visibilityForm">
              <label><input type="checkbox" name="visible" value="1" class="SubmitOnChange" {xen:checked $visitor.visible} />
                {xen:phrase show_online_status}</label>
              <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
            </form>
          </li>
        </ul>
        <ul class="col2 blockLinksList">
          <li><a href="{xen:link logout, '', '_xfToken={$visitor.csrf_token_page}'}" class="LogOut">{xen:phrase log_out}</a></li>
        </ul>
      </div>
      <xen:if is="{$canUpdateStatus}">
        <form action="{xen:link members/post, $visitor}" method="post" class="sectionFooter statusPoster AutoValidator" data-optInOut="OptIn">
          <textarea name="message" class="textCtrl StatusEditor Elastic" placeholder="{xen:phrase update_your_status}..." rows="1" cols="40" style="height:14px" data-statusEditorCounter="#visMenuSEdCount" data-nofocus="true"></textarea>
          <div class="submitUnit">
            <span id="visMenuSEdCount" title="{xen:phrase characters_remaining}"></span>
            <input type="submit" class="button primary MenuCloser" value="{xen:phrase post_verb}" accesskey="s" />
            <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
            <input type="hidden" name="return" value="1" />
          </div>
        </form>
      </xen:if>
    </div>  
  </li>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
bạn tìm 1 đoạn ngắn thôi, vì có thể code xen 1.5 thay đổi khác với các bản xen trước :), bài này hình như lấy code của bản cũ :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom