Styles Nhờ các anh RIP hộ em cái style forum

V

vanphu113

Khách VNXF
Bạn đưa info vào inbox tôi sửa cho nhé, nói củng không biết nói thế nào cho bạn hiểu.
 
V

vanphu113

Khách VNXF
Ai biết chỉ với
Bạn vào chỉnh sửa template: logo_block
thanh thế bằng code sau:
PHP:
<div id="logoBlock">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
      <xen:include template="ad_header" />
      <xen:hook name="header_logo">
      <div id="logo"><a href="{$logoLink}" class="textLogo">
           VNXF.VN
                 <span>Support by HackerPro536 - HVNGroups.Net</span>
           <span><xen:comment>This span fixes IE vertical positioning</xen:comment></span>
      </a></div>
      </xen:hook>
      <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</div>
 

vac

Private
Tham gia
03/06/2016
Bài viết
45
Được Like
8
Bạn vào chỉnh sửa template: logo_block
thanh thế bằng code sau:
PHP:
<div id="logoBlock">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
      <xen:include template="ad_header" />
      <xen:hook name="header_logo">
      <div id="logo"><a href="{$logoLink}" class="textLogo">
           VNXF.VN
                 <span>Support by HackerPro536 - HVNGroups.Net</span>
           <span><xen:comment>This span fixes IE vertical positioning</xen:comment></span>
      </a></div>
      </xen:hook>
      <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</div>
Được rồi anh còn cái hình thì sao :v xin lỗi làm phiền anh @vanphu113
 
V

vanphu113

Khách VNXF
Được rồi anh còn cái hình thì sao :v xin lỗi làm phiền anh @vanphu113
Vâng bạn đừng thấy có sự giúp thì ko cố gắng nhé, đây là lần trợ giúp làm hộ cuối cùng của tôi dành cho bạn, học là cho bản thân chứ không có cho tôi, vì thế sau này bạn làm web tới đâu là do sự cố gắng nhờ vả hay là cố gắng học hỏi của bạn hôm nay.
Vào Template -> tìm : Extra.css
nhập code sau:
PHP:
@CHARSET "UTF-8";

/* --- EXTRA.css --- */

#logo,
#logo a{
  height: 200px;
  line-height: 200px;
  display: block;
  text-align: center;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

#logo{ float: none; }


#logo a.textLogo{
  color: #fff;
  font-size: 70px;
  font-weight: 400;
  font-family: "Oswald";
  text-transform: uppercase;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 2px 2px 0px, rgba(255,255,255,0.45) 4px 4px 0px;
}#logo a.textLogo{
  height: 174px;
  line-height: 110px;
  padding-top: 26px;
}

#logo a.textLogo span{
  display: block;
  height: auto;
  font-size: 20px;
  line-height: 20px;
  position: relative; top: -5px;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.35) 2px 2px 0px;
}


#logo:after{
  content: "\f192";
  font-size: 600px !important;
  position: absolute;
  top: 50%; left: 50%; margin-left: -0.427em; margin-top: 5px;
  color: #000;
  opacity: 0.1;
}

#logo a{ z-index: 1; }


#blurredBackground, #clearBackground{
  position: fixed;
  top: 0; left: 0; right: 0;
  z-index: -2;
  height: 100%;
  background: url("styles/aperture/xenfocus/background/backgroundImage2_blur.jpg") 50% 0;
  -webkit-background-size: cover;
  -moz-background-size: cover;
  background-size: cover;
}

#clearBackground{
  z-index: -1;
  background-image: url("link hình ở đây");
}

.titleBar{
  -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.4) 0px 100px 0px; -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.4) 0px 100px 0px; -khtml-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.4) 0px 100px 0px; box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.4) 0px 100px 0px;
  padding: 14px;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.2) 0px -1px 0px;
}

.titleBar, .titleBar *{ color: #fff !important; }

.navTabs .navTab.selected,
#navigation .pageContent,
body #moderatorBar,
.titleBar{
  /* Change the following to a background color if you do not wish to use an image. You must also disable the blur feature */
  background: url("styles/aperture/xenfocus/background/backgroundImage2_blur.jpg") 50% 0 fixed;
  -webkit-background-size: cover;
  -moz-background-size: cover;
  background-size: cover;
}

body #moderatorBar{ -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; -khtml-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; }

/* .avatar, .avatar img{ -webkit-border-radius: 50%; -moz-border-radius: 50%; -khtml-border-radius: 50%; border-radius: 50%; }
.memberCard .avatar, .memberCard .avatar img{ -webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; -khtml-border-radius: 0; border-radius: 0; } */

#content .pageContent{ background: url(rgba.php?r=20&g=20&b=20&a=216); background: rgba(20,20,20,0.85); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#D8141414,endColorstr=#D8141414);; }

body .breadcrumb{ border-color: #1f1f1f; }
.breadcrumb a{ }
.breadcrumb a:hover{ }

/*
  Navigation background: Navigation Tabs Container
*/
#blurredBackground, #clearBackground,
#navigation{
  
}

.navTabs .navTab.selected,
#navigation .pageContent{

}

/* Nav link */
.navTabs .navTab.PopupClosed a.navLink{
  color: #fff;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 1px;
}

.navTabs .navTab.PopupClosed:hover a.navLink{
  background: url(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=25); background: rgba(255,255,255,0.1); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#19FFFFFF,endColorstr=#19FFFFFF);;
  color: #fff;
}
/* Public tabs */
.navTabs .publicTabs .navLink{ padding: 0 20px; }

/* Open menu tab */
.navTabs .Popup .PopupControl.PopupOpen > a, .navTabs .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen > a{
  color: #fff;
  background: url(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=51); background: rgba(255,255,255,0.2); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#33FFFFFF,endColorstr=#33FFFFFF);;
}

.Popup .PopupControl.PopupOpen, .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen {
  background-color: transparent;
  -webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; -khtml-border-radius: 0; border-radius: 0;
}

.Popup .PopupControl.BottomControl.PopupOpen, .Popup.PopupContainerControl.BottomControl.PopupOpen {
  -webkit-border-radius: 0 0 3px 3px; -moz-border-radius: 0 0 3px 3px; -khtml-border-radius: 0 0 3px 3px; border-radius: 0 0 3px 3px;
}

/* Active tab */

.navTabs .navTab.selected{ -webkit-border-radius: 3px 3px 0px 0px; -moz-border-radius: 3px 3px 0px 0px; -khtml-border-radius: 3px 3px 0px 0px; border-radius: 3px 3px 0px 0px; }

.navTabs .navTab.selected a.navLink,
.navTabs ul.visitorTabs > li.navTab.selected a.navLink{
  background: url(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=102); background: rgba(255,255,255,0.4); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#66FFFFFF,endColorstr=#66FFFFFF);;
  color: #fff;
  -webkit-border-radius: 3px 3px 0px 0px; -moz-border-radius: 3px 3px 0px 0px; -khtml-border-radius: 3px 3px 0px 0px; border-radius: 3px 3px 0px 0px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px; -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px; -khtml-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px; box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 1px;
  position: relative;
  font-weight: bold;
}

/* .navTabs .publicTabs .navTab.selected a.navLink:before,
.navTabs .publicTabs .navTab.selected a.navLink:after{
  content: "";
  width: 4px; height: 4px;
  position: absolute;
  bottom: 0px; left: -4px;
  z-index: 10;
  background: rgb(210, 188, 151);
}

.navTabs .publicTabs .navTab.selected a.navLink:after{
  border-bottom-color: #000;
  opacity: 0.4;
  bottom: 1px;
  z-index: 5;
} */

/* .navTabs .navTab.selected .SplitCtrl{
  display: block !important;
  background: transparent url('styles/aperture/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -128px 12.5px !important;
  position: relative;
} */

.navTabs .visitorTabs{ font-size: 11px; }

/* Sub navigation background */
.navTabs .navTab.selected .tabLinks{
  background: rgb(19, 19, 19);
  background: url(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=102); background: rgba(255,255,255,0.4); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#66FFFFFF,endColorstr=#66FFFFFF);;
  background-position: 0 0;
  -webkit-border-radius: 0px 0px 4px 4px; -moz-border-radius: 0px 0px 4px 4px; -khtml-border-radius: 0px 0px 4px 4px; border-radius: 0px 0px 4px 4px;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 1px;
}

.navTabs .navTab.selected .tabLinks a{
  color: #fff;
  line-height: 30px;
  -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  margin-top: 3px;
  padding: 0 10px;
}

.navTabs .navTab.selected .tabLinks a:hover, .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:focus{
  color: #fff;
  background: url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=51); background: rgba(0,0,0,0.2); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#33000000,endColorstr=#33000000);;
}

.navTabs .navTab.PopupClosed, .navTabs .navTab.PopupClosed:hover{ background: none transparent; }.navTab a strong#VisitorExtraMenu_Counter:before{ display: none; }

.navTabs .navTab.selected.PopupOpen a.navLink{ -webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; -khtml-border-radius: 0px; border-radius: 0px; }

/* Adjust the following + 0 value depending on navigation borders */
.navTabs .navTab.selected .tabLinks{ top: 40px; }
#navigation .pageContent{ height: 80px; }
#headerMover #headerProxy{ height: 280px; }

#forums.sectionMain,
.messageInfo.primaryContent{ background: none transparent; }

.mainProfileColumn,
.xenForm,
.message{
  background-color: rgb(19, 19, 19);
}

#loginBar .xenForm{ background: none transparent; }

/* Categories and forums */
#forums .node.category.level_1,
.discussionList.section.sectionMain,
.sidebar .section > .secondaryContent,
#pageNodeContent{
  -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0px 1px 5px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0px 1px 5px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0px 1px 5px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.5) 0px 1px 5px;
}

body #pageNodeContent{ background: rgb(19, 19, 19); padding: 12px; }
#pageNodeContent .larger.textHeading{ color: rgb(184, 184, 184); }

.sidebar .section > .secondaryContent{ border: 0; background: rgb(19, 19, 19); }

#forums .node.category.level_1{ margin-bottom: 10px; }
#forums .nodeList li:last-of-type .nodeInfo{ border-bottom: 0; }
#forums .nodeList .nodeInfo{ min-height: 40px; padding: 7px 0; }
#forums .nodeIcon{ position: absolute; top: 50%; margin-top: -18px; }
#forums .nodeText{ padding-right: 180px; }
#forums .node .nodeControls{ right: 10px; top: 50%; margin: -8px 0 0 0; }

.idxStats{ float: right; position: absolute; right: 244px; top: 50%; margin-top: -20px; }
.idxStats dl{ float: left; min-width: 80px; padding: 0 6px; text-align: center; text-transform: uppercase; font-size: 11px; }
.idxStats dt{ display: block; color: rgb(144, 144, 144); }
.idxStats dd{ display: block; color: rgb(184, 184, 184); font-size: 18px; padding-bottom: 3px; }

body .node .nodeLastPost{ height: 40px; line-height: 20px; padding: 0 0 0 14px; margin: -20px 20px 0 0; top: 50%; border-left: 1px solid rgb(37, 37, 37); }

.sidebar .visitorPanel{ overflow: visible; }

body .discussionList .sectionHeaders{
  -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;
  margin-top: 0;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
  -webkit-border-radius: 4px 4px 0 0; -moz-border-radius: 4px 4px 0 0; -khtml-border-radius: 4px 4px 0 0; border-radius: 4px 4px 0 0;
}

body .attachedFiles .attachmentList, .sectionFooter, body .userBanner{ background-image: none; }

body .discussionList .sectionFooter{ -webkit-border-radius: 0px 0px 4px 4px; -moz-border-radius: 0px 0px 4px 4px; -khtml-border-radius: 0px 0px 4px 4px; border-radius: 0px 0px 4px 4px; border-bottom: 0; }
body .DiscussionListOptions{ margin-left: 10px; margin-right: 10px; }
body .itemPageNav a{ color: #fff; }

body .bbCodeQuote .quoteContainer{ -webkit-border-radius: 0px 0px 3px 3px; -moz-border-radius: 0px 0px 3px 3px; -khtml-border-radius: 0px 0px 3px 3px; border-radius: 0px 0px 3px 3px; }.LoggedIn .discussionListItem .unreadLink,
.LoggedIn .discussionListItem .ReadToggle{
  background: none transparent !important;
  text-indent: 0 !important;
}

.LoggedIn .discussionListItem .unreadLink:before,
.LoggedIn .discussionListItem .ReadToggle:before{
  font-size: 10px;
  content: "\f067";
  width: 10px; height: 10px;
  font-size: 10px !important;
  display: block;
}
#content > .pageWidth > .pageContent,
#forums.sectionMain,
#loginBar .xenForm{
  background: none transparent;
}
.mainProfileColumn,
.xenForm,
.message{
  background-color: rgb(19, 19, 19);
}

#content > .pageWidth > .pageContent{ padding: 2px 0; }

.mainProfileColumn{ padding: 0 10px 10px 0; }
body .profilePage .mast{ border: 0; }

body .xenForm .submitUnit { padding-bottom: 5px; }
.xenForm h3.textHeading{ padding-left: 10px; }

.linkGroup a,
.pageNavHeader{
  color: #fff;
  background: url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=127); background: rgba(0,0,0,0.5); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#7F000000,endColorstr=#7F000000);;
  -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  padding: 3px 6px;
}

.PageNav .pageNavHeader{ padding-top: 1px !important; padding-bottom: 1px !important; }

.linkGroup.SelectionCountContainer a{ color: #fff !important; }
.PageNav .pageNavHeader{ padding: 0px 6px; }

.linkGroup.SelectionCountContainer a:hover{
  background: url(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=153); background: rgba(0,0,0,0.6); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000);;
}

.linkGroup a.callToAction{ background: none transparent; }

.member_notable .mainContent .section{ margin-top: 0; }
#messageList{ border: 0; padding: 0; }

.discussionList .sectionHeaders{ border-left: 0 !important; border-right: 0 !important; }
body .message .publicControls a.item{ margin-left: 5px; margin-right: 0; }
body .message .publicControls .MultiQuoteControl{ -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; }
body .message .publicControls .MultiQuoteControl.active{ background: rgb(210, 188, 151); }
.message .publicControls, .message .privateControls{ min-height: 26px; line-height: 24px; }
.message .publicControls .item.muted{ float: right; }


@media (min-width:1000px){
  /* Post control bar */
  body .message{
    position: relative;
    padding-bottom: 57px !important;
    padding-top: 10px !important;
    margin-bottom: 12px !important;
  }
  body .quickReply.message{ padding-bottom: 10px !important; }
  .thread_view .messageMeta{
    position: absolute;
    bottom: 5px; left: 5px; right: 5px;
    padding: 10px 10px 10px 150px !important;
    border-top: 1px solid rgb(37, 37, 37);
    background: rgb(31, 31, 31);
  }
  
  /* .thread_view .message:hover .messageMeta{
    border-top: 1px solid rgb(37, 37, 37);
    background: rgb(31, 31, 31);
  } */
  
  .thread_view .message .privateControls .authorEnd{ display: none; }
  .thread_view .messageMeta .InlineModCheck{ position: relative; top: 5px; }
}@media (min-width:480px){
  .message .messageUserBlock, .message .messageUserBlock div.avatarHolder{ background: none transparent; border: 0; }
  .message .messageUserBlock div.avatarHolder{ text-align: center; }
  .message .messageUserBlock .arrow, .message .userBanner .before, .message .userBanner .after{ display: none !important; }
  .message .messageUserBlock h3.userText{ text-align: center; padding-left: 0; }
  .message .messageUserBlock .userBanner{ -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px; margin-left: 0; margin-right: 0; }
  
}


body .message .newIndicator{ margin-right: -28px; }

.footerLegal, .footerLegal a, .footerLegal .pairsInline dt, #copyright{ color: #fff; text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 3px; }
.footerLegal .pairsInline dt{ opacity: 0.7; }

/* Remove the following if search box is inline with nav */
/* .withSearch .navTabs .navTab.selected .blockLinksList{ margin-right: 8px; } */

#QuickSearch{ top: -40px; right: 5px; background: none transparent; }
#QuickSearch.active{ background-color: rgb(19, 19, 19); -webkit-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); -moz-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); -khtml-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); }
#QuickSearch:not(.active) #QuickSearchQuery{ background: #fff; -webkit-box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -khtml-box-shadow: none; box-shadow: none; border-color: #fff; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px; }

.pageContent > .sharePage{
  -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 3px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 3px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 3px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 3px;
  padding: 10px;
  background: rgb(19, 19, 19);
}

.pageContent > .sharePage h3{
  color: rgb(225, 225, 225);
  font-size: 12px !important;
  padding: 10px;
  margin: -10px -10px 10px -10px;
  border: 0;
  border-bottom: 1px solid rgb(37, 37, 37);
  background: rgb(31, 31, 31);
}

form#login input.button.primary{
  color: #fff;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px -1px 0px;
  background: #555;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.1) 0%, rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,255,255,0.1)), color-stop(100%,rgba(255,255,255,0)));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.1) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: -o-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.1) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.1) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0.1) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  border: 0;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px; -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px; -khtml-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px; box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 3px;
}

form#login input.button.primary:hover{ background-color: #666; }

body #pageNodeNavigation{
  -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
  -webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; -khtml-border-radius: 0; border-radius: 0;
}

/* .quickReply.message{ border: 0; }
.mainProfileColumn{ background: rgb(31, 31, 31); } */
#ProfilePanes{ padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; min-height: 580px; }

/* Font Awesome */

.navTab.account a strong:before,
.navTab.inbox a:before,
.navTab.alerts a:before,
#AccountMenu .menuColumns a:before,
.tabLinks a:before,
.breadcrumb a.jumpMenuTrigger:before,
.nodeIcon:before,
.forum_list .sidebar .section h3:before,
.node .nodeLastPost .lastThreadTitle span:before,
.messageMeta .control:before,
.Responsive #QuickSearchPlaceholder:before,
body .node .tinyIcon:before,
body .footerLinks a.globalFeed:before,
.LoggedIn .discussionListItem .unreadLink:before,
.LoggedIn .discussionListItem .ReadToggle:before,
#logo:after{
 display: inline-block;
 font-family: FontAwesome;
 font-style: normal;
 font-weight: normal;
 line-height: 0px;
 font-size: 14px;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
 vertical-align: middle;
 /* color: inherit !important; */
}

.navTab.account a strong:before{ margin: -1px 7px 0 0; content: "\f007"; }
.navTab.inbox a:before{ margin: -1px 7px 0 0; content: "\f01c"; }
.navTab.alerts a:before{ margin: -1px 7px 0 0; content: "\f0ac"; }

#AccountMenu .menuColumns a:before{ font-size: 14px !important; opacity: 0.6; position: relative; left: -3px; }
#AccountMenu .menuColumns a:hover:before{ opacity: 1; }
#AccountMenu a[href*="/personal-details"]:before{ content: "\f007" }
#AccountMenu a[href*="/signature"]:before{ content: "\f040" }
#AccountMenu a[href*="/contact-details"]:before{ content: "\f0e0" }
#AccountMenu a[href*="/privacy"]:before{ content: "\f06e" }
#AccountMenu a[href*="/preferences"]:before{ content: "\f14a" }
#AccountMenu a[href*="/alert-preferences"]:before{ content: "\f0ac" }
#AccountMenu a[href*="/avatar"]:before{ content: "\f03e" }
#AccountMenu a[href*="/security"]:before{ content: "\f084" }
#AccountMenu a[href*="/news-feed"]:before{ content: "\f03a" }
#AccountMenu a[href*="conversations"]:before{ content: "\f036" }
#AccountMenu a[href*="/alerts"]:before{ content: "\f0ac" }
#AccountMenu a[href*="/likes"]:before{ content: "\f087" }
#AccountMenu a[href*="search/member"]:before{ content: "\f0cb" }
#AccountMenu a[href*="/following"]:before{ content: "\f061" }
#AccountMenu a[href*="/ignored"]:before{ content: "\f05e" }
#AccountMenu a[href*="logout"]:before{ content: "\f053" }
#AccountMenu { width: 294px; }
#AccountMenu .menuColumns a:before{ margin: -1px 7px 0 0; font-size: 11px; width: 10px; }
#AccountMenu .menuColumns a, #AccountMenu .menuColumns label { width: 125px; }
#AccountMenu .statusPoster textarea { width: 265px; }

.tabLinks a:before{ margin: -1px 7px 0 0; font-size: 14px; }
.tabLinks a[href*="/mark-read"]:before{ content: "\f14a" }
.tabLinks a[href*="search/"]:before{ content: "\f002" }
.tabLinks a[href*="watched/forums"]:before{ content: "\f00b" }
.tabLinks a[href*="watched/threads"]:before{ content: "\f03a" }
.tabLinks a[href*="find-new/posts"]:before{ content: "\f0fe" }
.tabLinks a[href*="members/"]:before{ content: "\f007" }
.tabLinks a[href*="online/"]:before{ content: "\f0ac" }
.tabLinks a[href*="recent-activity/"]:before{ content: "\f017" }

.breadcrumb a.jumpMenuTrigger{ background: none transparent; text-indent: 0; text-align: center; }
.breadcrumb a.jumpMenuTrigger:before{ margin: 1px 0 0 0; content: "\f03a"; font-size: 14px; }

.nodeIcon{ background: none transparent !important; text-align: center; }
.nodeIcon:before{ content: "\f075"; color: rgb(210, 188, 151); font-size: 30px; line-height: 30px; margin: 3px 0 0 0; opacity: 0.15; }
.unread .nodeIcon:before{ content: "\f086"; opacity: 1; }
.link .nodeIcon:before{ content: "\f061"; opacity: 1; }
.page .nodeIcon:before{ content: "\f0f6"; opacity: 1; }

.forum_list .sidebar .section h3:before{ margin: -1px 7px 0 0; content: "\f02b"; font-size: 14px; }
.forum_list .sidebar .section.staffOnline h3:before{ content: "\f0e3"; }
.forum_list .sidebar .section.membersOnline h3:before{ content: "\f017"; }
.forum_list .sidebar .section .statsList h3:before{ content: "\f080"; }
.forum_list .sidebar .section.sharePage h3:before{ content: "\f0ac"; }

.lastThreadTitle{ font-weight: bold; }
.node .nodeLastPost .lastThreadTitle span { float: left; height: 16px; width: 16px; margin: 1px 5px -6px 0; overflow: hidden;   display: none; }
.node .nodeLastPost .lastThreadTitle span:before{ line-height: 16px; display: block; content: "\f086"; font-size: 14px; color: rgb(150, 150, 150); }

.messageMeta .control:before{
  content: "";
  position: relative;
  margin: -3px 5px 0px -2px;
  font-size: 14px;
  line-height: 0px;
  opacity: 0.7;
}
.messageMeta .control:hover:before{ opacity: 1; }
.messageMeta .control.edit:before{ content: "\f040"; }
.messageMeta .control.delete:before{ content: "\f00d"; }
.messageMeta .control.ip:before{ content: "\f0ac"; }
.messageMeta .control.report:before{ content: "\f165"; }
.messageMeta .control.reply:before{ content: "\f075"; }
.messageMeta .control.like:before{ content: "\f164"; }
.messageMeta .control.unlike:before{ content: "\f165"; }
.messageMeta .control.warn:before{ content: "\f071"; }
.messageMeta .control.deleteSpam:before{ content: "\f014"; }

body .footerLinks a.globalFeed,
body .node .tinyIcon {
  background: #ee8822;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.2) 0%, rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(255,255,255,0.2)), color-stop(100%,rgba(255,255,255,0)));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.2) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: -o-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.2) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: -ms-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0.2) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0.2) 0%,rgba(255,255,255,0) 100%);
  color: #fff;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.2) 0px -1px 0px;
  -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px; -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px; -khtml-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px; box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 1px 0px;
  text-indent: 0;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  overflow: hidden;
}

body .footerLinks a.globalFeed:before,
body .node .tinyIcon:before{ content: "\f09e"; display: block; line-height: 17px; font-size: 12px; }
body .footerLinks a.globalFeed:before{ font-size: 10px; }

.Responsive #QuickSearchPlaceholder {
  background: none transparent;
  -webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; -khtml-border-radius: 0; border-radius: 0;
  font-size: 14px;
  text-indent: 0px;
  text-align: center;
}

.Responsive #QuickSearchPlaceholder:before{ display: block; height: 16px; line-height: 16px; content: "\f002"; color: #fff; }/* Xenfocus fixes */


.skin_branding{ float: left; padding-left: 15px; }
.skin_branding a{ float: none; display: inline-block; padding-left: 0; padding-right: 0; }
.insideSidebar{ padding: 10px; }
.node .nodeLastPost .noMessages{ line-height: 36px !important; }
.messageUserBlock .userBanner{ margin-top: 6px; padding-top: 4px; padding-bottom: 4px; }
.quote{ padding-left: 3px; }
/* Fix wider search input */
.formPopup{ width: 256px; }
.xenForm .submitUnit{ padding-top: 5px; }
.navigationSideBar li a.secondaryContent{
  border: 0;
  border-bottom: 1px solid rgb(37, 37, 37);
}
/* Clear index avatar in sidebar */
.section.visitorPanel .secondaryContent:after{ content: "."; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; overflow: hidden; }
.footerLinks a.globalFeed{ width: 16px; height: 16px; margin: 9px 5px 0 5px; }
.thread_create .surplusLabel .textCtrl{ padding-left: 5px; padding-right: 0px; }
.thread_create #ctrl_title_thread_create{ -webkit-box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -khtml-box-shadow: none; box-shadow: none; padding: 3px; }
.titleBar .prefix{ position: relative; top: -2px; }
.PageNav .pageNavHeader{ margin-right: 7px; }
.PageNav a.text{ padding: 0 7px; }
.messageUserBlock .userTitle{ padding-top: 4px; }
.userBanner{ -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 4px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 4px; }
#QuickSearch .moreOptions{ margin: 0 29px 0 115px; }
#QuickSearch .formPopup{ background: none transparent; }
#QuickSearch .Popup .arrowWidget{ margin-left: 2px; margin-top: 0; }
body #moderatorBar{ border: 0; }
/* Align userlinks correctly and remove border from secondaryContent */
.styleChooser .secondaryContent,
.navPopup .secondaryContent,
.secondaryContent.blockLinksList,
#AccountMenu .menuColumns, #jumpMenu .secondaryContent{ border: 0; }
.PageNav .scrollable{ height: 30px; }
.formOverlay.AvatarEditor .avatarOption{ background: none transparent; border: 0; }
.message.deleted .messageMeta .control{ margin-bottom: 0px; }
body .afterDiscussionListHandle{ margin-top: 25px; }
body .textWithCount.subHeading .text{ color: inherit; }
body .textWithCount.subHeading .count{ text-shadow: none; }
body .messageSimple .messageMeta{ line-height: 16px; }
.discussionListItemEdit .textCtrl{ text-shadow: none; }
input[type="submit"], input[type="reset"], label{ cursor: pointer; }
.xenForm.formOverlay .ctrlUnit div.textCtrl{ padding-right: 0; }
#ctrl_title_thread_edit{ -webkit-box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -khtml-box-shadow: none; box-shadow: none; }
.help_cookies .baseHtml, .help_terms .baseHtml{ padding: 10px; }
#ProfilePostList .messageMeta .control:before{ display: none !important; }
body .xenOverlay.timedMessage{ background: url(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=224); background: rgba(255,255,255,0.88); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#E0FFFFFF,endColorstr=#E0FFFFFF);; }

/* Responsive tweaks */


@media (max-width:768px){
  .Responsive .pageWidth{
    width: auto;
  }
  
  .Responsive body .message{ margin-bottom: 10px !important; }
  
  .Responsive #blurredBackground {display: none; }
  .Responsive #clearBackground{ position: absolute; }
}

@media (max-width:1010px){
  .Responsive .pageWidth{ min-width: 0; }  
}

@media (max-width:610px){
  .Responsive #QuickSearch{ top: -25px; right: 15px; }
  .Responsive .message .messageMeta .control{ opacity: 1; }
  .Responsive .messageList .message{ padding: 10px 0; }
  .Responsive .idxStats{ display: none; }
  .Responsive #forums .nodeText{ padding-right: 0; }
}

@media (max-width:480px){
  .Responsive #logo a.textLogo{ font-size: 45px; }
  .Responsive .navTabs{ -webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; -khtml-border-radius: 0; border-radius: 0; }
  .Responsive .messageUserBlock{ background: rgb(31, 31, 31); -webkit-border-radius: 4px 4px 0px 0px; -moz-border-radius: 4px 4px 0px 0px; -khtml-border-radius: 4px 4px 0px 0px; border-radius: 4px 4px 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px 0px; }
  .Responsive .messageList .message{ padding-top: 0; margin-bottom: 10px; }
  .Responsive .messageUserBlock a.username{ line-height: 14px; }
  .Responsive .messageUserBlock .userBanner{ margin-top: 2px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; }
  .Responsive .messageUserBlock h3.userText{ padding: 5px 0 0px 8px; }
  .Responsive .message .privateControls .item.muted{
    float: none;
    display: block;
    padding-bottom: 10px;
  }
  .Responsive .message .privateControls, .Responsive .message .publicControls{ float: none; }
  .Responsive .message .publicControls .item{ margin-left: 5px; }
  .Responsive .message .messageMeta .control{ margin-top: 0; margin-bottom: 2px; }
  .Responsive .messageMeta .control:before{ display: none; }
  .Responsive .skin_branding{ padding-left: 8px; }
  .Responsive .skin_branding span{ display: none; }
  
  .Responsive .navTab.account a strong:before, .Responsive .navTab.inbox a:before, .Responsive .navTab.alerts a:before{ display: none; }

}

/* @media only screen and (max-device-width: 480px), only screen and (min-device-width: 560px) and (max-device-width: 1136px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
  .Responsive .navTab.account a strong:before,
  .Responsive .navTab.inbox a:before,
  .Responsive .navTab.alerts a:before{
    background-image: url(styles/aperture/xenfocus/userLinkIcons-2x.png);
    background-size: 54px 54px;
  }
} */

html {
 z-index: -1;
 background: #111111 url("link hình ở đây") no-repeat center center fixed;
 -webkit-background-size: cover;
 -moz-background-size: cover;
 -o-background-size: cover;
 background-size: cover;
}
Bạn nhớ thay đổi link hình ở đây thành link ảnh nền của bạn nhé.!!
 

vac

Private
Tham gia
03/06/2016
Bài viết
45
Được Like
8
Cho em hỏi ngu URL hình lấy bằng cách nào ạ :(
 
V

vanphu113

Khách VNXF
Cho em hỏi ngu URL hình lấy bằng cách nào ạ :(
CON LẠY CỤ Ạ
Xin lỗi bạn tìm người khác hướng dẫn nhé, tôi không đủ kiên nhẫn đâu bạn, mức độ lười biến của con người và sự kiên nhẫn đều có giới hạn cả! lớp 1 bạn chưa biết mà đã đăng kí thi đại học rồi ?
 

Lê Văn Anh Tín

Gefreiter
Tham gia
20/05/2015
Bài viết
86
Được Like
62
CON LẠY CỤ Ạ
Xin lỗi bạn tìm người khác hướng dẫn nhé, tôi không đủ kiên nhẫn đâu bạn, mức độ lười biến của con người và sự kiên nhẫn đều có giới hạn cả! lớp 1 bạn chưa biết mà đã đăng kí thi đại học rồi ?
Chú khổ vãi ra =))
 

Tomm

Gefreiter
Tham gia
27/01/2016
Bài viết
84
Được Like
27
upload_2016-8-19_14-40-28.png

Chỉ dùm mình cái style này, hồi đó nhớ upload được. Lâu rồi không làm nên quên nốt :D
 

Tomm

Gefreiter
Tham gia
27/01/2016
Bài viết
84
Được Like
27
Mình đã tải Xenforo 1.5.8 và Update rồi style nó vẫn vậy.
upload_2016-8-19_14-58-46.png
 

Chấm

MasterCorporal
Tham gia
03/03/2015
Bài viết
204
Được Like
142
Chán mấy ông này
Vào hỏi tràn lan đại hải
Ngta cũng ngồi còng lưng ra hướng dẫn
Xong được vài hôm lại xóa forum
Làm forum khác
=> Lại hỏi :(
 

Tomm

Gefreiter
Tham gia
27/01/2016
Bài viết
84
Được Like
27
Team Viewer mình đi tại mấy năm trước mình có tạo cái forum, mà lỡ bị Hostinger nó xóa nên quên nốt cách làm Style này :(
 

Top Bottom