Nhờ các bác check giúp em con shell này

lex

Private
Tham gia
11/11/2018
Bài viết
15
Được Like
2
Hôm trước em có download style, addon trên vnxf giờ bị chèn con shell này. Nhưng không biết nó từ đâu và như thế nào, mong được các bác check giúp xem nó là ntn ạ. Em cảm ơn các bác nhiều
 

Đính kèm

  • shell.php
    112.6 KB · Lượt xem: 1

lex

Private
Tham gia
11/11/2018
Bài viết
15
Được Like
2
em check thêm thì bị up thêm file html deface
Screenshot (29).png
 

hacobi1102

MasterCorporal
Tham gia
10/03/2016
Bài viết
356
Được Like
166
style mà lại có shell?
addon thì có thể chứ nhỉ
 

lex

Private
Tham gia
11/11/2018
Bài viết
15
Được Like
2
thật sự em không rõ nguồn shell từ đâu, hôm trước có download style xenbook (trong đó có addon th thumbnail) và addon bd widget trên vnxf thì hôm nay phát hiện thấy shell. Bác cho em hỏi đoạn code sau có ý nghĩa gì được không ạ
Mã:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 22 21.938"><path class="DCSvgPath" d="M16.182,12.809a0.874,0.874,0,0,0-.53-0.451,0.9,0.9,0,0,0-.7.057,0.87,0.87,0,0,0-.458.544A3.654,3.654,0,0,1,11,15.523,3.654,3.654,0,0,1,7.5,12.959a0.919,0.919,0,0,0-1.69-.15,0.881,0.881,0,0,0-.057.695A5.288,5.288,0,0,0,7.733,16.3,5.385,5.385,0,0,0,11,17.357a5.386,5.386,0,0,0,3.265-1.06A5.291,5.291,0,0,0,16.239,13.5,0.882,0.882,0,0,0,16.182,12.809Zm-8.85-7.37A1.834,1.834,0,0,0,5.5,7.272,1.834,1.834,0,0,0,7.332,9.106,1.834,1.834,0,0,0,9.165,7.272,1.834,1.834,0,0,0,7.332,5.439Zm7.332,0a1.834,1.834,0,0,0-1.833,1.834,1.833,1.833,0,1,0,3.129-1.3A1.766,1.766,0,0,0,14.664,5.439Zm2.814,11.982a9.255,9.255,0,0,1-2.921,1.955,9.032,9.032,0,0,1-7.117,0A9.04,9.04,0,0,1,2.563,14.5a9.04,9.04,0,0,1,0-7.119A9.039,9.039,0,0,1,7.439,2.5a9.033,9.033,0,0,1,7.117,0A9.039,9.039,0,0,1,19.433,7.38a9.039,9.039,0,0,1,0,7.119A9.257,9.257,0,0,1,17.478,17.421ZM16.519,1.414A10.758,10.758,0,0,0,11-.062,10.757,10.757,0,0,0,5.478,1.414a10.95,10.95,0,0,0-4,4A10.764,10.764,0,0,0,0,10.94a10.762,10.762,0,0,0,1.475,5.522,10.947,10.947,0,0,0,4,4A10.758,10.758,0,0,0,11,21.941a10.759,10.759,0,0,0,5.52-1.475,10.95,10.95,0,0,0,4-4A10.765,10.765,0,0,0,22,10.94a10.766,10.766,0,0,0-1.475-5.522A10.954,10.954,0,0,0,16.519,1.414Z"></path></svg>
 

hacobi1102

MasterCorporal
Tham gia
10/03/2016
Bài viết
356
Được Like
166
thật sự em không rõ nguồn shell từ đâu, hôm trước có download style xenbook (trong đó có addon th thumbnail) và addon bd widget trên vnxf thì hôm nay phát hiện thấy shell. Bác cho em hỏi đoạn code sau có ý nghĩa gì được không ạ
Mã:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 22 21.938"><path class="DCSvgPath" d="M16.182,12.809a0.874,0.874,0,0,0-.53-0.451,0.9,0.9,0,0,0-.7.057,0.87,0.87,0,0,0-.458.544A3.654,3.654,0,0,1,11,15.523,3.654,3.654,0,0,1,7.5,12.959a0.919,0.919,0,0,0-1.69-.15,0.881,0.881,0,0,0-.057.695A5.288,5.288,0,0,0,7.733,16.3,5.385,5.385,0,0,0,11,17.357a5.386,5.386,0,0,0,3.265-1.06A5.291,5.291,0,0,0,16.239,13.5,0.882,0.882,0,0,0,16.182,12.809Zm-8.85-7.37A1.834,1.834,0,0,0,5.5,7.272,1.834,1.834,0,0,0,7.332,9.106,1.834,1.834,0,0,0,9.165,7.272,1.834,1.834,0,0,0,7.332,5.439Zm7.332,0a1.834,1.834,0,0,0-1.833,1.834,1.833,1.833,0,1,0,3.129-1.3A1.766,1.766,0,0,0,14.664,5.439Zm2.814,11.982a9.255,9.255,0,0,1-2.921,1.955,9.032,9.032,0,0,1-7.117,0A9.04,9.04,0,0,1,2.563,14.5a9.04,9.04,0,0,1,0-7.119A9.039,9.039,0,0,1,7.439,2.5a9.033,9.033,0,0,1,7.117,0A9.039,9.039,0,0,1,19.433,7.38a9.039,9.039,0,0,1,0,7.119A9.257,9.257,0,0,1,17.478,17.421ZM16.519,1.414A10.758,10.758,0,0,0,11-.062,10.757,10.757,0,0,0,5.478,1.414a10.95,10.95,0,0,0-4,4A10.764,10.764,0,0,0,0,10.94a10.762,10.762,0,0,0,1.475,5.522,10.947,10.947,0,0,0,4,4A10.758,10.758,0,0,0,11,21.941a10.759,10.759,0,0,0,5.52-1.475,10.95,10.95,0,0,0,4-4A10.765,10.765,0,0,0,22,10.94a10.766,10.766,0,0,0-1.475-5.522A10.954,10.954,0,0,0,16.519,1.414Z"></path></svg>
nó chỉ là cái ảnh thôi
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom