Nhờ mọi người cho ý kiến trang diễn đàn y khoa

tranthang2000

Gefreiter
Tham gia
01/10/2015
Bài viết
59
Được Like
26

tranthang2000

Gefreiter
Tham gia
01/10/2015
Bài viết
59
Được Like
26
@2L.Ohayo của bác đây nhé, file .js đính kèm nhé
Mã:
<script type="text/javascript" src="styles/KSV/xenforo/iflat/js/jquery.loadmore.min.js"></script>
<script>
jQuery.ias({
  container : '#recentNews',
  item: '.recentNews',
  pagination: '.PageNav',
  next: '.PageNav a:last',
  triggerPageThreshold: 2,
  loader: 'Đang tải thêm...',
  trigger: 'Hiển thị thêm...',
  history: false,
  onPageChange: function(pageNum, pageUrl, scrollOffset) {
    // This will track a pageview every time the user
    // scrolls up or down the screen to a different page.
    path = jQuery('<a/>').attr('href',pageUrl)[0].pathname.replace(/^[^\/]/,'/');
    _gaq.push(['_trackPageview', path]);
  }
});
</script>
 

Đính kèm

 • ykhoaviet.com.zip
  2.6 KB · Lượt xem: 5

Top Bottom