Nodes Grid 2.0.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Nodes Grid 2.0.2

Addon này cho phép thay đổi giao diện của danh sách các nút trong trang index.
Bạn sẽ có thể hiển thị các nút bên cạnh nhau.

1.png

Sau khi cài đặt, bạn sẽ có một thiết lập mới trong trang nút chỉnh sửa.
Tùy chọn này sẽ cho phép bạn chọn để hiển thị các nút như là một cột hay không. Điều này cho phép bạn chỉ hiển thị cụ thể các nút bên nhau, không giống như các giải pháp khác mà đặt tất cả các bên nút bên cạnh.

2.png

Ngay cả các cột lồng nhau là có thể, ví dụ như vậy, bạn có thể có hai loại cạnh nhau - và bên trong các diễn đàn phụ của họ bên cạnh là tốt.

video-demo.gif

Notes:
 1. Grid được thiết kế để chỉ có hai cột. Nhiều cột sẽ đòi hỏi độ phân giải màn hình rất rộng, và xem xét sự cần thiết để hỗ trợ việc thiết kế đáp ứng và màn hình hẹp, tôi quyết định nó sẽ không được thông minh để hiển thị nhiều hơn hai cột.
 2. Các thiết lập của grid là chỉ có trong các loại nút mặc định.
  Có thể sử dụng nó cũng có trong các loại nút tùy chỉnh, nhưng một số mã sẽ cần phải được bổ sung vào các addon mà các loại nút là thuộc về.
Tính năng:
 • Đặt bất kỳ loại nút bên cạnh (diễn đàn, thể loại, vv ..).
 • Tính linh hoạt. Chọn chỉ các nút bạn muốn hiển thị bên cạnh, trong khi những người khác sẽ được thể hiện trong toàn bộ chiều rộng.
 • Grid là hoàn toàn đáp ứng.
 • Lựa chọn để ẩn các thông tin bài viết cuối cùng, vì vậy sẽ có nhiều không gian hơn để thông tin của nút.
 • Một tính năng tiền thưởng - bạn có thể thêm một biểu tượng trạng thái cho diễn đàn con.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Nodes-Grid-2.0.2.zip
  21.7 KB · Lượt xem: 132

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.0.2
 

sanxecu

Private
Tham gia
24/05/2016
Bài viết
34
Được Like
20
Cái này hay ^^.
Nodes Grid 2.0.2

Addon này cho phép thay đổi giao diện của danh sách các nút trong trang index.
Bạn sẽ có thể hiển thị các nút bên cạnh nhau.


Sau khi cài đặt, bạn sẽ có một thiết lập mới trong trang nút chỉnh sửa.
Tùy chọn này sẽ cho phép bạn chọn để hiển thị các nút như là một cột hay không. Điều này cho phép bạn chỉ hiển thị cụ thể các nút bên nhau, không giống như các giải pháp khác mà đặt tất cả các bên nút bên cạnh.


Ngay cả các cột lồng nhau là có thể, ví dụ như vậy, bạn có thể có hai loại cạnh nhau - và bên trong các diễn đàn phụ của họ bên cạnh là tốt.

Notes:
 1. Grid được thiết kế để chỉ có hai cột. Nhiều cột sẽ đòi hỏi độ phân giải màn hình rất rộng, và xem xét sự cần thiết để hỗ trợ việc thiết kế đáp ứng và màn hình hẹp, tôi quyết định nó sẽ không được thông minh để hiển thị nhiều hơn hai cột.
 2. Các thiết lập của grid là chỉ có trong các loại nút mặc định.
  Có thể sử dụng nó cũng có trong các loại nút tùy chỉnh, nhưng một số mã sẽ cần phải được bổ sung vào các addon mà các loại nút là thuộc về.
Tính năng:
 • Đặt bất kỳ loại nút bên cạnh (diễn đàn, thể loại, vv ..).
 • Tính linh hoạt. Chọn chỉ các nút bạn muốn hiển thị bên cạnh, trong khi những người khác sẽ được thể hiện trong toàn bộ chiều rộng.
 • Grid là hoàn toàn đáp ứng.
 • Lựa chọn để ẩn các thông tin bài viết cuối cùng, vì vậy sẽ có nhiều không gian hơn để thông tin của nút.
 • Một tính năng tiền thưởng - bạn có thể thêm một biểu tượng trạng thái cho diễn đàn con.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom