Old memberCards (Apple Effect)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,645
Được Like
12,671
Đầu tiên, chỉ cần dán đoạn mã sau vào extra.css để thay đổi thiết kế member card hiện tại:
Mã:
.xenOverlay.memberCard
{
  @property "memberCardBox";
  color: @textCtrlBackground;
  background: transparent url('@imagePath/xenforo/overlay/member-card.png');
  width: 612px;
  height: 272px;
  @property "/memberCardBox";
}
.xenOverlay.memberCard .avatarCropper
{
  position: absolute !important;
  top: 40px !important;
  left: 40px !important;
  border: 0 !important;
  padding: 0 !important;
  background-color: black !important;
}
.xenOverlay.memberCard .userInfo
{
  position: absolute !important;
  top: 35px !important;
  right: 40px !important;
  font-size: 11px !important;
  width: 330px !important;
}
.xenOverlay a.close
{
  top: 15px !important;
  right: 15px !important;
}

Bây giờ sao lưu tập tin xenforo.js. Nếu bạn sử dụng thông tin đầy đủ của xenforo.js (không nén), mở tập tin đó và tìm:
Mã:
options.speed = XenForo.speed.fast;

Thêm code sau vào bên dưới:
Mã:
options.effect = 'apple';

Sau khi thêm vào sẽ như thế này:
Mã:
options.speed = XenForo.speed.fast;
options.effect = 'apple';

Lưu lại và thưởng thức.

Nếu bạn sử dụng tập tin nén của xenforo.js thì mở tập tin đó và tìm:
Mã:
b.speed=XenForo.speed.fast

Thêm code dưới vào phía sau:
Mã:
,b.effect="apple"

Cụ thể là như thế này:
Mã:
b.speed=XenForo.speed.fast,b.effect="apple";

Lưu lại và thưởng thức.

Bây giờ member card sẽ giống như các mẫu sau: (Hình như là tùy thuộc vào style đang dùng nữa)

1.png


oldmemberCards.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
 • Like
Reactions: THB
Top Bottom