Addon 2x Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.6.1

Add-on cho phép đặt giới hạn số lượng bài viết mà người dùng có thể bắt đầu và bao nhiêu bài viết họ có thể thực hiện trong một thời gian định trước. Số chủ đề, bài viết và thời gian được cấu hình từ user group permissions, trong phần Forum Permissions. Chúng cũng có thể được thiết lập trên cơ sở mỗi node cho mỗi diễn đàn.

Additional forum permissions.png


Product Options.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • AL-PostLimit-1.0.0.zip
  11 KB · Lượt xem: 12
 • AL-PostLimit-1.0.1.zip
  12.6 KB · Lượt xem: 7
 • AL-PostLimit-1.0.2 - Full.zip
  11.1 KB · Lượt xem: 8
 • AL-PostLimit-2.0.2 - Full.zip
  11 KB · Lượt xem: 11
 • AL-PostLimit-2.0.4 - Full.zip
  16.2 KB · Lượt xem: 8
 • AL-PostLimit-2.1.0 - Full.zip
  16.4 KB · Lượt xem: 13
 • AL-PostLimit-2.2.0 - Full.zip
  39.2 KB · Lượt xem: 7
 • AL-PostLimit-2.3.0 - Full.zip
  40.4 KB · Lượt xem: 6
 • AL-PostLimit-2.4.0 - Full.zip
  41.1 KB · Lượt xem: 6
 • AL-PostLimit-2.5.0 - Full.zip
  41.4 KB · Lượt xem: 9
 • AL-PostLimit-2.5.1 - Full.zip
  41.4 KB · Lượt xem: 13
 • AL-PostLimit-2.6.0 - Full.zip
  42.6 KB · Lượt xem: 13
 • AL-PostLimit-2.6.1.zip
  43 KB · Lượt xem: 13

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.5.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.5.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.6.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Update phiên bản 2.6.1
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom