Addon Prevent Newbies Posts to Wrong Forum - Ngăn chặn bài viết của người mới sai diễn đàn 1.0.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Prevent Newbies Posts to Wrong Forum - Ngăn chặn bài viết của người mới sai diễn đàn 1.0.2

THÔNG TIN:
Người dùng cần phải xác nhận diễn đàn điểm đến cho chủ đề mới nếu số lượng bài viết của họ là ít hơn so với số mà bạn chọn.

TÍNH NĂNG:
- Thành viên sẽ cần phải xác nhận diễn đàn điểm đến cho chủ đề mới, nếu số lượng bài viết của họ là ít hơn so với số mà bạn chọn. Nếu thành viên không chọn đúng diễn đàn, bạn sẽ có thể chọn một trong những lựa chọn khác từ một trình đơn thả xuống, sau đó tiếp tục gửi bài.
- Admin có thể chọn những nhóm người dùng chịu ảnh hưởng của add-on.
- Admin có thể chọn những Node chịu ảnh hưởng của add-on.

CÀI ĐẶT:
Hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt như đã nêu trong README.txt

screenshot_admin_option.PNG


screenshot_forum_confirmation.PNG

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: brivium.com​
 

Đính kèm

  • PreventNewbiesPostsToWrongForum_1.0.2.zip
    36.6 KB · Lượt xem: 8

Top Bottom