Other Query to Reset BB Code Media Sites - Truy vấn để đặt lại BB Code Media Sites

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Query to Reset BB Code Media Sites - Truy vấn để đặt lại BB Code Media Sites

Hai truy vấn sau sẽ cắt ngắn (loại bỏ) tất cả BB Code Media Sites hiện tại của bạn (và bất kỳ các tùy biến) và chèn lại những mặc định XenForo.

Mã:
TRUNCATE xf_bb_code_media_site;

INSERT INTO xf_bb_code_media_site
  (media_site_id, site_title, site_url, match_urls, match_is_regex, embed_html)
VALUES
  ('dailymotion','Dailymotion','http://www.dailymotion.com','dailymotion.com/video/{$id:alphanum}',0,'<iframe frameborder=\"0\" width=\"500\" height=\"300\" src=\"https://www.dailymotion.com/embed/video/{$id}?width=500&hideInfos=1\"></iframe>'),
  ('facebook','Facebook','http://www.facebook.com','facebook.com/*video.php?v={$id:digits}\nfacebook.com/*photo.php?v={$id:digits}',0,'<div class=\"fb-post\" data-href=\"https://www.facebook.com/video.php?v={$id}\" data-width=\"500\"><div class=\"fb-xfbml-parse-ignore\"><a href=\"https://www.facebook.com/video.php?v={$id}\">https://www.facebook.com/video.php?v={$id}</a></div></div>'),
  ('liveleak','Liveleak','http://www.liveleak.com','liveleak.com/view?i={$id}',0,'<iframe width=\"500\" height=\"300\" src=\"http://www.liveleak.com/ll_embed?i={$id}\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>'),
  ('metacafe','Metacafe','http://www.metacafe.com','#metacafe\\.com/watch/(?P<id>[a-z0-9-]+)(/|$)#siU',1,'<iframe src=\"http://www.metacafe.com/embed/{$id}/\" width=\"500\" height=\"300\" allowFullScreen frameborder=0></iframe>'),
  ('vimeo','Vimeo','http://www.vimeo.com','vimeo.com/{$id:digits}\nvimeo.com/groups/*/videos/{$id:digits}',0,'<iframe src=\"https://player.vimeo.com/video/{$id}\" width=\"500\" height=\"300\" frameborder=\"0\"></iframe>'),
  ('youtube','YouTube','http://www.youtube.com','youtube.com/watch?v={$id}\nyoutube.com/watch?*&v={$id}\nyoutube.com/v/{$id}\nyoutu.be/{$id}\nyoutube.com/*/u/*/{$id}\nyoutube.com/user/*/{$id}\nyoutube.com/embed/{$id}',0,'<iframe width=\"500\" height=\"300\" src=\"https://www.youtube.com/embed/{$id}?wmode=opaque\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>');

Trong trường hợp bạn chạy và thấy không có tác dụng, nó có thể có nghĩa là BB Codes được lưu trong bộ nhớ cache.

Nếu trường hợp đó xảy ra thì truy vấn này có thể giúp:
Mã:
DELETE FROM xf_data_registry WHERE data_key = 'bbCode'

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom