Search All Forums - Tìm kiếm tất cả diễn đàn 1.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Search All Forums - Tìm kiếm tất cả diễn đàn 1.0.0

Add-on này không cần thiết nếu bạn đang sử dụng:
Mô tả:
Đây là một add-on đơn giản sẽ bỏ chọn tùy chọn Search this forum only được kiểm tra bởi mặc định trong XenForo. Điều này có nghĩa là nó không quan trọng nếu bạn đang ở trong một subforum, bằng cách sử dụng tìm kiếm nhanh sẽ tìm kiếm thông qua tất cả các diễn đàn, không phải chỉ trong forum hiện tại bạn đang duyệt.

Điều này rất hữu ích trên board và người dùng ít lẫn lộn.

saf_disabled.png

Trước

saf_enabled.png

Sau

Sửa đổi mã trong template sau đây:
  • search_bar_forum_only
Yêu cầu:
  • Tiện ích này làm việc với XenForo v1.3x trở lên
  • Chỉ thử nghiệm trên template mặc định
Cài đặt:
  1. Download tập tin đính kèm và giải nén ra
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on"
  3. Upload tập tin Search_All_Forums_1.0.0.xml và click nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Search_All_Forums_1.0.0.zip
    649 bytes · Lượt xem: 2

Top Bottom