Smilie Category Display - Hiển thị danh mục Smilie

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,056
Được Like
10,174
Screenshot_1.png


Đây là một chỉnh sửa CSS đơn giản, và trong EXTRA.css tôi đã thêm:
Mã:
.redactor_smilies .category_12 {
    display: none;
}

Nếu bạn tự hỏi nơi mà các id "category" được xác định, bạn có thể di chuột vào tên Category trong "Smilies" trong khu vực AdminCP của bạn:

Screenshot_2.png

Hoặc, nhấp vào "Edit" và con số này sẽ xuất hiện trong thanh địa chỉ của bạn:

Screenshot_3.png

Bây giờ, chúng tôi có các chuyên mục chúng tôi không muốn xuất hiện trong redactor ... Tôi cũng muốn xóa bỏ chúng khỏi trang Help/Smilies. Các chỉnh sửa thứ hai sẽ làm điều đó.

Screenshot_4.png

Bây giờ, trên đỉnh "box" là những gì kiểm soát tên Category, ví dụ như "Animated".
Thứ hai "box" là những gì kiểm soát smilie chính nó, ví dụ như "kick can".

Tôi muốn loại bỏ cả hai, và một lần nữa, EXTRA.css đã làm các trick:
Đầu tiên, tiêu đề category ....
Mã:
.help_smilies .categoryRow.category_12 {
    display: none;
}

Sau đó, smilies.....
Mã:
.help_smilies .dataRow.category_12 {
    display: none;
}

Bây giờ, sau khi làm tất cả điều đó, tôi cho họ thấy nơi tôi muốn duy nhất, Shoutbox:

Screenshot_5.png

Hy vọng điều này sẽ giúp một số bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom