Styles 2x Style Drift Dark cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Style Drift Dark cho XenForo 2 2.1.8.1.0

Drift Dark mang lại nhiều tính năng cho XenForo 2. Từ việc thêm banner của riêng bạn, chọn thiết kế trang web cố định hoặc linh hoạt, chủ đề này sẽ vẫn hoạt động với mọi style bạn chọn.

drift-dark-hero.png


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • drift-dark-2.0.12.0.zip
  3.9 MB · Lượt xem: 16
 • drift-dark-2.1.0.2.zip
  4.2 MB · Lượt xem: 7
 • drift-dark-2.1.1.1.0.zip
  4.2 MB · Lượt xem: 21
 • drift-dark-2.1.1.2.0.zip
  4.2 MB · Lượt xem: 11
 • drift-dark-2.1.4.1.0.zip
  4.1 MB · Lượt xem: 8
 • drift-dark-2.1.6.0.0.zip
  4.1 MB · Lượt xem: 7
 • drift-dark-2.1.7.0.0.zip
  4.1 MB · Lượt xem: 13
 • drift-dark-2.1.8.1.0.zip
  4.1 MB · Lượt xem: 32

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.4.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.6.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.7.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Update phiên bản 2.1.8.1.0
 

Top Bottom