Style Selector in Sidebar and Navigation - Chọn style trên Sidebar và Navigation

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Style Selector in Sidebar and Navigation - Chọn style trên Sidebar và Navigation

Nếu bạn muốn Style Selector hiển thị trên sidebar của bạn sau đó tìm kiếm </div> đầu tiên trong template sidebar_visitor_panel của bạn.

Thêm mã sau vào phía trên nó:
Mã:
            <xen:if is="{$canChangeStyle}"><dl class="pairsJustified"><dt>Style:</dt> <dd><a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}">{$visitorStyle.title}</a>
</dd></dl></xen:if>

Nhấn lưu.

Nó bây giờ trông như thế này:

Style Selector.jpg

Nếu bạn muốn Style Selector hiển thị trên Navigation Visitor Tab của bạn thì làm như sau:

Mở template navigation_visitor_tab và tìm </ul> đầu tiên. Thay thế tất cả mọi thứ giữa <ul class="links"> và </ul> với đoạn mã sau:
Mã:
<br><a href="{xen:link members, $visitor}">{xen:phrase your_profile_page}</a></li>
<xen:if is="{$canChangeStyle}"><li class="fl"><a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}">Style: {$visitorStyle.title}</a></li></xen:if>

Nhấn lưu.

Nó bây giờ trông như thế này:

Style Selector2.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom