Sức ép 'năng lượng xanh' đè nặng lên vai thợ đào bitcoin Trung Quốc: 'Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm địa điểm mới'

Top Bottom