Tăng chiều dài cho tên của forum, thread, ... (node)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Tiêu đề Node được giới hạn đến 50 ký tự. Để thay đổi điều này, bạn sẽ cần phải thay đổi nội dung của xf_node.title trong database, và bạn cần phải thay đổi datawriter: library/XenForo/DataWriter/Node.php
Mã:
 protected function _getFields()
{
 return array(
  'xf_node' => array(
  'node_id'      => array('type' => self::TYPE_UINT, 'autoIncrement' => true),
  'title'       => array('type' => self::TYPE_STRING, 'required' => true, 'maxLength' => 50,
   'requiredError' => 'please_enter_valid_title'
  ),
  'node_name'     => array('type' => self::TYPE_STRING, 'default' => null, 'verification' => array('$this', '_verifyNodeName'), 'maxLength' => 50),
  'description'    => array('type' => self::TYPE_STRING, 'default' => ''),
  'node_type_id'    => array('type' => self::TYPE_BINARY, 'required' => true, 'maxLength' => 25),
  'parent_node_id'   => array('type' => self::TYPE_UINT, 'default' => 0, 'required' => true),
  'display_order'   => array('type' => self::TYPE_UINT, 'default' => 1),
  'lft'        => array('type' => self::TYPE_UINT, 'verification' => array('$this', '_verifyNestedSetInfo')),


Nguồn: dulieutinhoc.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom