Thủ Thuật Tạo Slider Hình Ảnh Bài Viết Thích Hợp Web Rao Vặt

hinh anh slider.PNG

Đã tải nhiều từ web VNXF nên chia sẽ lại:

Demo bài viết đã có : https://vatlieuxaydungso.com/threads/gach-mosaic-luc-giac-mau-trang-mau-den-mau-xam.683/

Bước 1: Tải File lên Host tai : JS
Bước 2: thay đổi: attached_files

Thành :
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/jquery_gallery/jquery.ad-gallery.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery_gallery/jquery.ad-gallery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery_gallery/js.js">
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>

<div id="gallery" class="ad-gallery">
<div class="ad-image-wrapper">
</div>

<div class="ad-nav">
<div class="ad-thumbs">

<ul class="ad-thumb-list">
<li>
<xen:foreach loop="$post.attachments" value="$attachment">
<li>
<xen:if is="{$attachment.thumbnailUrl}">

<xen:if is="{$canViewAttachments}">
<a href="{xen:link attachments, $attachment}" >
<img src="{xen:link attachments, $attachment}" alt="{$attachment.filename}" class="LbImage" style=" height: 100px;" data-href="{xen:link misc/lightbox}" />
</a>
<xen:else/>
<a href="{xen:link attachments, $attachment}" target="_blank" class="attItem">
<img src="{xen:link attachments, $attachment}" alt="{$attachment.filename}" class="LbImage" / >
</a>

</li>
</xen:if>

<xen:else/>

<li class="attachment" title="{$attachment.filename}" id="attachment-{$attachment.attachment_id}">
<div class="boxModelFixer primaryContent">
<div class="thumbnail">
<a href="{xen:link attachments, $attachment}" target="_blank" class="attType"></a>
<span class="attName">{$attachment.filename}</span>
</div>

<div class="attachmentInfo pairsJustified">
<h6 class="filename"><a href="{xen:link attachments, $attachment}" target="_blank">{$attachment.filename}</a></h6>
<dl><dt>{xen:phrase file_size}:</dt> <dd>{xen:number $attachment.file_size, size}</dd></dl>
<dl><dt>{xen:phrase views}:</dt> <dd>{xen:number $attachment.view_count}</dd></dl>
</div>
</div>
</li>

</xen:if>
</xen:foreach>
<li>
</ul></div></div></div>
 

Đính kèm

  • jquery_gallery.rar
    9.2 KB · Lượt xem: 11

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top