Thay đổi css khung search của add-on Live Search

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Thay đổi css khung search của add-on Live Search

Yêu Cầu
 • Cài addon Live Search
 • Cài font UTM Avo
  Đầu tiên bạn download file font_utmavo.zip (đính kèm), sau đó upload lên host rồi giải nén ra (ngang hàng thư mục cài Xenforo nhé). Sau đó vào template EXTRA.css thêm đoạn sau vào:
  Mã:
  @font-face {
    font-family: 'utmavo';
    src: url('./utmavo.eot');
    src: local('utmavo'), url('./utmavo.woff') format('woff'), url('./utmavo.ttf') format('truetype');
  }
  Bây giờ đã chèn font, bạn chèn thêm vào EXTRA.CSS đoạn sau để hiển thị font trên toàn website
  Mã:
  body { font-family: 'utmavo'; }
Bắt tay vào việc chính. Đầu tiên vào template openfire_livesearch thay hết bằng đoạn code sau:
Mã:
<xen:if is="{$xenOptions.openfire_livesearch_enable}">
  <xen:if is="{$canSearch}">
    <xen:require css="openfire_livesearch.css" />
    <xen:include template="openfire_livesearch_script.js" />

    <xen:if is="{$forum}">
      <input type="hidden" name="openfireliveurl" data-openfireliveurl="{xen:link 'forums/live-result', $forum}" />
    <xen:elseif is="{$xenOptions.openfire_livesearch_forum_id}"/>
      <input type="hidden" name="openfireliveurl" data-openfireliveurl="forums/{$xenOptions.openfire_livesearch_forum_id}/live-result" />
    </xen:if>

    <div class="livesearch">
      <dl id="livesearch_header">
        <dd class="main">
          <span><xen:hook name="openfire_livesearch_header" /></span>
        </dd>
      </dl>

      <div id="livesearch_bar">
        <form class="searchform">
        <input type="search" name="keywords" value="" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase openfire_livesearch_enter_search}" id="livesearch_input" />
        <button class="searchsubmit">{xen:phrase Search}</button>
        </form>

        <div id="livesearch_toggle">
          <xen:if is="!{$xenOptions.openfire_livesearch_toggle}">
            <script type="text/javascript">
                var expires = 7; // number of days
              expires = new Date(new Date().getTime() + expires * 86400000); // milliseconds in a day

              $(document).ready(function ()
              {
                $(".livesearch").show();
     
                $("#livesearch_toggle").click(function ()
                {
                  $("#livesearch_header").slideToggle(500);
                  $("#livesearch_input").slideToggle(500);
                  $("#OpenFireLiveSearch").slideToggle(500);
                });
              });
            </script>
   
            <a class="callToAction" href="javascript:void(0)">
              <span>&uarr; &darr;</span>
            </a>
          </xen:if>
        </div>
      </div>

      <div id="OpenFireLiveSearch"></div>
    </div>
  </xen:if>
</xen:if>

Sau đó vào template openfire_livesearch.css thay hết bằng đoạn code sau:
Mã:
.livesearch {
 margin: 0 auto;
 display: block;
 max-width: 600px;
}

#livesearch_bar:after
{
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 10px;
  visibility: hidden;
}

#livesearch_input
{
  vertical-align: top;
  width: 90%;
  <xen:if is="{$xenOptions.openfire_livesearch_breathing}">
    -webkit-animation-name: livesearchPulse;
    -webkit-animation-duration: 2s;
    -webkit-animation-iteration-count: infinite;
    -moz-animation-name: livesearchPulse;
    -moz-animation-duration: 2s;
    -moz-animation-iteration-count: infinite;
    -o-animation-name: livesearchPulse;
    -o-animation-duration: 2s;
    -o-animation-iteration-count: infinite;
    animation-name: livesearchPulse;
    animation-duration: 2s;
    animation-iteration-count: infinite;
  </xen:if>
}

#livesearch_toggle
{
  display: inline;
  vertical-align: middle;
  white-space: nowrap;
  float: right;
}

.liveresult
{
  <xen:if is="!{$xenOptions.openfire_livesearch_maxheight}==0">
    max-height: {$xenOptions.openfire_livesearch_maxheight}px;
    overflow-y: scroll;
    overflow-x: hidden;
  </xen:if>
}

.liveresult dd.main span
{
  padding: 5px 10px;
  display: block;
  color: @secondaryDarker;
}

form.searchform {
  height: 40px;         
  border-radius: 3px;  background-color: #fff;  overflow: hidden;
  display: block;
  position: relative;
  border: 1px solid #ddd;
}

input#livesearch_input {
 width: 90%;
 padding: 5px 0 12px 1em;
 color: #333;
 outline: none;
 font-size: 20px;
 color: #ddd;
 border-width: 0;
 background: transparent;
 font-family: 'utmavo';
}

.searchsubmit {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 height: 40px;
 width: 80px;
 font-size: 20px;
 color: #fff;
 text-align: center;
 border-width: 0;
 background-color: #ddd; 
 cursor: pointer;
 font-family: 'utmavo';
}
.searchsubmit:hover {
 cursor: default;
}

@media (max-width:430px) {
.Responsive .livesearch { display:none; }
}

<xen:if is="{$xenOptions.openfire_livesearch_breathing}">
@-webkit-keyframes livesearchPulse {
from { -webkit-box-shadow: 0 0 9px #333; }
     50% { -webkit-box-shadow: 0 0 18px {$xenOptions.openfire_livesearch_breathing_color}; }
     to { -webkit-box-shadow: 0 0 9px #333; }
  }
@-moz-keyframes livesearchPulse {
from { -moz-box-shadow: 0 0 9px #333; }
     50% { -moz-box-shadow: 0 0 18px {$xenOptions.openfire_livesearch_breathing_color}; }
     to { -moz-box-shadow: 0 0 9px #333; }
    }
@-o-keyframes livesearchPulse {
from { -o-box-shadow: 0 0 9px #333; }
     50% { -o-box-shadow: 0 0 18px {$xenOptions.openfire_livesearch_breathing_color}; }
     to { -o-box-shadow: 0 0 9px #333; }
    }
@keyframes livesearchPulse {
from { box-shadow: 0 0 9px #333; }
     50% { box-shadow: 0 0 18px {$xenOptions.openfire_livesearch_breathing_color}; }
     to { box-shadow: 0 0 9px #333; }
    }
</xen:if>

Vậy là xong.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: mamcongnghe.com​
 

Đính kèm

 • font_utmavo.zip
  50.4 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom