Help Thêm hình THUMBNAIL vào Similar thread

KHUCTHUYDU

MasterCorporal
Tham gia
24/06/2015
Bài viết
320
Được Like
223
Cần giúp đở thêm Thumbnail vô bản 2.2 ===> 2.2 có sẵn ko cần addon gì cả

Tìm thấy đoạn

Edit template: xfes_widget_similar_threads​


Mã:
<ul class="block-body">
          <xf:foreach loop="$threads" value="$thread">
            <li class="block-row">
              <xf:macro name="thread_list_macros::item_new_threads"
                arg-thread="{$thread}" />
            </li>
          </xf:foreach>
        </ul>

và đoạn lấy Cover Image

<xf:if is="$thread.cover_image">
<a href="{$linkUnread}" class="articlePreview-image" style="background-image: url('{$thread.cover_image}')">&nbsp;</a>
</xf:if>

Edit template: post_article_macros​1604134696998.png
 
Sửa lần cuối:

dcstylexf

Major
Tham gia
24/03/2015
Bài viết
2,005
Được Like
1,615
Cần giúp đở thêm Thumbnail vô bản 2.2

Tìm thấy đoạn

Edit template: xfes_widget_similar_threads​


Mã:
<ul class="block-body">
          <xf:foreach loop="$threads" value="$thread">
            <li class="block-row">
              <xf:macro name="thread_list_macros::item_new_threads"
                arg-thread="{$thread}" />
            </li>
          </xf:foreach>
        </ul>

và đoạn lấy Cover Image

<xf:if is="$thread.cover_image">
<a href="{$linkUnread}" class="articlePreview-image" style="background-image: url('{$thread.cover_image}')">&nbsp;</a>
</xf:if>

Edit template: post_article_macros​
@datdaik000 Xem giúp với !
Mình chưa hiểu ý bạn lắm. Nếu bạn muốn thay cover image gốc của addon thành thumbnail của D.C Style - Thumbnail thì có thể dùng cách này.

Thay đoạn
Mã:
<xf:if is="$thread.cover_image">
<a href="{$linkUnread}" class="articlePreview-image" style="background-image: url('{$thread.cover_image}')">&nbsp;</a>
</xf:if>
Thành
Mã:
<a href="{$linkUnread}" class="articlePreview-image" style="background-image: url('{$thread.getThumbnail()}')">&nbsp;</a>
 

KHUCTHUYDU

MasterCorporal
Tham gia
24/06/2015
Bài viết
320
Được Like
223
Trong xenforo 2.2 nó có sẵn biến này để lấy thumb
Mở Templates
thread_list_macros

Làm như hình
1604134648485.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom