Thêm menu Sidebar vào Forum Index với chỉnh sửa template

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Thêm menu Sidebar vào Forum Index với chỉnh sửa template

Tạo template: Admin Control Panel -> Appearance -> Styles & Templates -> Templates (chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng style) -> Create New Template

Đặt tên tùy ý cho template và thêm vào đoạn code sau:
Mã:
<div class="section">
<div class="secondaryContent">
<h3>Title of SideBar</h3>
<p>Content goes here...</p>
</div>
</div>

Sau đó lưu lại.
Tất nhiên, để chỉnh sửa những gì bạn nhìn thấy - thay thế Title of SideBar Contents goes here... với những nội dung của bạn.

Bây giờ, điều hướng đến : Admin Control Panel -> Appearance -> Styles & Templates -> Templates (chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng style) -> forum_list

...Thêm menu sidebar dưới "Visitor Panel" - Tìm:
Mã:
<xen:sidebar>
<xen:edithint template="sidebar.css" />

Thêm đoạn code sau vào bên dưới:
Mã:
<xen:include template="Template_Name" />

Thay Template_Name với tên mà bạn đã đặt ở phía trên.

...Thêm menu sidebar dưới "Share This Page" - Tìm:
Mã:
<xen:include template="sidebar_share_page">
<xen:set var="$url">{xen:link canonical:index}</xen:set>
</xen:include>

Thêm đoạn code sau vào bên dưới:
Mã:
<xen:include template="Template_Name" />

screenshot.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom