Thêm một chuyển khung thành viên nằm ngang đẹp

kamchatka

MasterCorporal
Ở 4rum thấy có 2 topic hướng dẫn chuyển khung thành viên nằm ngang để tạo không gian cho bài viết (giống kui:=P)
đề mô :
link : http://thuvienbode.com/huong-sen-2-goi-yeu-thuong-vao-chiec-the-com-chay.t534.html/
lastpost nam ngang.jpg


link :
Đầu tiên vào Template -> Create New Template -> đặt tên author
Các bạn chèn code bên dưới
PHP:
<div class="NewsAuthor">

<div style="float:left;width:70px;padding-left:5px">
<xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <div class="avatarHolder">
      <span class="helper"></span>
      <xen:avatar user="$user" size="s" />
    </div>
</xen:hook></div>
<xen:include template="share_page" />

<div style="float:left;width:300px;padding-left:5px;margin-top: 20px;">

<div class="detail_time">Đăng lúc: <b><a href="{xen:link threads/post-permalink, $thread, 'post={$post}'}" title="{xen:phrase permalink}" class="datePermalink"><xen:datetime time="$post.post_date" /></a></b></div>
<div class="detail_eye">Đã xem: <span class="info-red">{xen:number {$thread.view_count}}</span> lượt | Mã tin: <span class="info-red">{$thread.thread_id}</span></div>
</div>
<div style="float:left;padding:0 20px 0 5px;margin-top: 20px;">
<div class="detail_personal"><b><xen:username user="$post" class="author" rich="true"/></b><span style="margin-left:5px">|</span><span class="detail_pm" title="Bắt đầu đối thoại"><a href="{xen:link 'conversations/add', '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></span></div>
<div class="detail_email">Số điện thoại:
<span title="Gọi điện cho tôi theo số này" class="info-red Tooltip">{$user.customFields.phone}
</span></div></div>

<div style="clear:both;overflow:hidden"></div></div>
<div class="top-shadow-down"></div>

Sau đó vào tiếp : Extra.css
chèn thêm bên dưới
PHP:
/* bai dau tien nam ngang */

.NewsAuthor {
position: relative;color:#70695B; margin:0;font-size:11px; text-align:left;border: 1px solid #ccc;border-left: 0;border-right: 0;padding:0 10px
}

.NewsAuthor .a_name{
  color:#6e6e6e;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}
.NewsAuthor .a_email{
  color:#6e6e6e;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}
.NewsAuthor a{
  color:#e2017b;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}
.NewsAuthor a:hover{
  color:#E8641A;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}

.NewsAuthor b{
  color:#716A5C;font-weight:bold;font-size:11px;
}

.NewsContent {
  font-size: 12px;
  padding: 5px 10px 5px 10px;
  text-align:left;
}

.NewsContent p {
  margin-bottom: 10px;
}

.NewsContent br {
  margin-bottom: 5px;
}

.NewsContent ul {
  margin-left: 20px;
}
.top-shadow-down {
background: url(@imagePath/xenforo/header-shadow.png) no-repeat center;
width: 100%;
height: 8px;
display: block;
}
.detail_email{background:url(styles/phone.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_personal{background:url(styles/icon_personal.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_time{background:url(styles/icon_time.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_eye{background:url(styles/icon_eye.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_pm{margin-left:7px; font-size:11px; cursor:pointer;background:url(styles/detail_pm.png) no-repeat; padding-left:25px; padding-top:1px}
.quickReply .NewsAuthor { display:none}
.NewsAuthor .sharePage{
position: absolute;
top: 30px;
right: 0;}
.NewsAuthor .sharePage h3 {display:none}
/* bai dau tien nam ngang */

Sau đó lại vào Template -> message
tìm
<xen:include template="message_user_info">

thay đổi cái này vào

<xen:include template="author">
Bây giờ tải icon đính kèm rồi upload lên nằm trong mục (/style ) , F5 xem kết quả
 

Đính kèm

 • icon.rar
  10.2 KB · Lượt xem: 27

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top