Thêm một chuyển khung thành viên nằm ngang đẹp

kamchatka

MasterCorporal
Tham gia
14/04/2015
Bài viết
248
Được Like
162
Ở 4rum thấy có 2 topic hướng dẫn chuyển khung thành viên nằm ngang để tạo không gian cho bài viết (giống kui:=P)
đề mô :
link : http://thuvienbode.com/huong-sen-2-goi-yeu-thuong-vao-chiec-the-com-chay.t534.html/
lastpost nam ngang.jpg


link :
Đầu tiên vào Template -> Create New Template -> đặt tên author
Các bạn chèn code bên dưới
PHP:
<div class="NewsAuthor">

<div style="float:left;width:70px;padding-left:5px">
<xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <div class="avatarHolder">
      <span class="helper"></span>
      <xen:avatar user="$user" size="s" />
    </div>
</xen:hook></div>
<xen:include template="share_page" />

<div style="float:left;width:300px;padding-left:5px;margin-top: 20px;">

<div class="detail_time">Đăng lúc: <b><a href="{xen:link threads/post-permalink, $thread, 'post={$post}'}" title="{xen:phrase permalink}" class="datePermalink"><xen:datetime time="$post.post_date" /></a></b></div>
<div class="detail_eye">Đã xem: <span class="info-red">{xen:number {$thread.view_count}}</span> lượt | Mã tin: <span class="info-red">{$thread.thread_id}</span></div>
</div>
<div style="float:left;padding:0 20px 0 5px;margin-top: 20px;">
<div class="detail_personal"><b><xen:username user="$post" class="author" rich="true"/></b><span style="margin-left:5px">|</span><span class="detail_pm" title="Bắt đầu đối thoại"><a href="{xen:link 'conversations/add', '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></span></div>
<div class="detail_email">Số điện thoại:
<span title="Gọi điện cho tôi theo số này" class="info-red Tooltip">{$user.customFields.phone}
</span></div></div>

<div style="clear:both;overflow:hidden"></div></div>
<div class="top-shadow-down"></div>

Sau đó vào tiếp : Extra.css
chèn thêm bên dưới
PHP:
/* bai dau tien nam ngang */

.NewsAuthor {
position: relative;color:#70695B; margin:0;font-size:11px; text-align:left;border: 1px solid #ccc;border-left: 0;border-right: 0;padding:0 10px
}

.NewsAuthor .a_name{
  color:#6e6e6e;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}
.NewsAuthor .a_email{
  color:#6e6e6e;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}
.NewsAuthor a{
  color:#e2017b;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}
.NewsAuthor a:hover{
  color:#E8641A;margin:0 2px;text-decoration:none;font-size:11px;
}

.NewsAuthor b{
  color:#716A5C;font-weight:bold;font-size:11px;
}

.NewsContent {
  font-size: 12px;
  padding: 5px 10px 5px 10px;
  text-align:left;
}

.NewsContent p {
  margin-bottom: 10px;
}

.NewsContent br {
  margin-bottom: 5px;
}

.NewsContent ul {
  margin-left: 20px;
}
.top-shadow-down {
background: url(@imagePath/xenforo/header-shadow.png) no-repeat center;
width: 100%;
height: 8px;
display: block;
}
.detail_email{background:url(styles/phone.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_personal{background:url(styles/icon_personal.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_time{background:url(styles/icon_time.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_eye{background:url(styles/icon_eye.png) no-repeat; padding-left:23px;margin-top:5px}
.detail_pm{margin-left:7px; font-size:11px; cursor:pointer;background:url(styles/detail_pm.png) no-repeat; padding-left:25px; padding-top:1px}
.quickReply .NewsAuthor { display:none}
.NewsAuthor .sharePage{
position: absolute;
top: 30px;
right: 0;}
.NewsAuthor .sharePage h3 {display:none}
/* bai dau tien nam ngang */

Sau đó lại vào Template -> message
tìm
<xen:include template="message_user_info">

thay đổi cái này vào

<xen:include template="author">
Bây giờ tải icon đính kèm rồi upload lên nằm trong mục (/style ) , F5 xem kết quả
 

Đính kèm

 • icon.rar
  10.2 KB · Lượt xem: 27

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,649
Được Like
3,938
thank bác đã chia sẻ.handshake~~
 

Top Bottom