Help thêm navigation nhưng lỗi

sanhpv

Corporal
Mình muốn thêm cái box vào navigation
Screenshot 2022-11-29 030657.png


nhưng khi ở menu bấm vào để vào link box thì bị lỗi này nó có dấu gạch ngang như này
Screenshot 2022-11-29 030747.png

làm sao để bỏ cái dấu gạch ngang này vậy mọi người
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top